Upp till kamp alla glesbygdskämpar….

maria kristofferssonVarenda gång jag är till Umeå så retar jag mig på befolkningsräknaren som skriker ut hur Umeå växer, med ett elakt flin för oss inlandsbor på väg hem till inlandet igen…det växer i Umeå men på vilkas bekostnad? Nu har det blivit än värre då Umeås Socialdemokrater har lagt ett förslag till nytt befolkningsmål på 200 000 personer. Var ska de komma ifrån månne??

Det här är en fråga som påverkar hela Västerbotten. Vad gör socialdemokraterna i min kommun och andra glesbygdskomuner åt detta, gär de revolution? Eller sitter de och jammar med Umeås Lennart Homlund trädda på ett snöre?

I denna fråga har Centerpartiet i Umeå varit väldigt kritiska, och de drev igenom en minoritets återremiss om att detta bör utredas ytterligare vid senaste Kommunfullmäktige. (Där nyttjaes återremissen som den ska, till att stoppa ett dåligt förslag. Inte som ho oss bara för att försinka beslut. )

Det som lyfts fram är att man måste fundera mera på vad det innebär för länet som helhet om Umeå ska jobba för att växa sig dubbelt så stort. Vad sker då ute i länet och är det hållbart? Idag räknar Umeå med att man ska växa med ca 800 invånare per år fram till år 2050 med målet 150 000 invånare. Det är redan det en mycket hög tillväxt och det kommer att ställa stora krav på Umeå om man ska kunna klara denna tillväxt som ett hållbart samhälle och hur ska länet i övrigt se ut? Vad har vi råd med om vi ser helheten? Umeå är väl i högsta grad beroende av ett län i balans och borde inte köra sånahär ensam är starkast race. Störst är bäst, och ju större dess bättre kanske inte gäller i dessa sammanhang. Om Umeå växer så spiller det över på de andra kommunerna i länet, har vi hört i många år nu utan att se några ’överspillda’ effekter. Inte ens kommunerna i Umeåregionen kan uppvisa någon positiv befolkningstillväxt, trots att det ju verkligen borde vara där som det verkligen "spiller över".

Det kanske är så att vi istället ska satsa på ett län som växer utifrån basnäringarnas tillväxt där Umeå är ett komplement till andra kommuner. Västerbotten 300 000 är kanske ett bättre mål att jobba emot än det som Umeå gör, att endast tittar på sin lilla del av världen.

Upp till kamp, ni länets alla glesbygdssocialister, mot ert eget parti…..

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.