SVT har tappat greppet om sin fundamentala uppgift

Hur ska demokratin överleva utan bevakning från massmedia? Hur ska inlandets frågor lyftas fram och belysas om all massmedia lämnar delar av regionen? Eller tvingas lägga ner? Vad har vi då kvar av den tredje statsmakten? För visst är det så att massmedia är en viktig faktor och en förutsättning för demokrati.

Inlandet har de senaste åren haft många neddragningar från statliga verksamheter då de statliga verken genomför en nödvändig omorganisering. Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket, Vattenfall etc. och nu sist i raden SVT. Det som ändock ska utföras lokaliseras till större orter där tillväxten redan idag är högre än ute i mindre orter. För mig är det väldigt märkligt att jobben samlas på hög i täta städer, då jobb kan lokaliseras oberoende av geografi utifrån den teknik vi har tillgång till idag. Det är även märkligt att staten via SVT som har som uppgift att bevaka demokratin och medborgarnas intressen lägger förslag på att lägga ner den bevakning som massmedia har för inlandet.

En kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.