SVT struntar i inlandet…

I de glesa delarna av Sverige har mediernas närvaro successivt glesats ut. Tidningarna och kommersiella medier har övergett stora delar sin bevakning till fördel för de mer täta regionerna där de stora läsarskarorna finns. Det är en logisk utveckling av en verksamhet styrd av ekonomi. Men vilken roll har Sveriges television som en offentligt finansierad verksamhet med ansvar för hela landet och hela befolkningen?
För de glesa delarna av Sverige har flykten av tidningarna gett de lokala tv-redaktionerna en allt större och viktigare roll och ett allt större ansvar för den lokala bevakningen, vilket gör det möjligt för medborgarna att kunna följa med i skeenden och händelser som påverkar deras vardag.
Dessa redaktioner har fungerat som en garant för att alla medborgares röster får möjlighet att höras i lokala och regionala frågor. Bevakningen har skett av lokala reportrar med stora geografiska ansvarsområden och därmed stora avstånd. Dessa avstånd och geografin har gjort att teknikutvecklingen skyndats på och även drivits av de lokala reportrarna.
De norra regionerna av Sverige har i dag god tillväxt och en utveckling som gagnar hela riket. Om lokalreportrarna försvinner och flyttas till enbart städerna vid kusten så försvinner möjligheterna för övriga regioner i Sverige att förstå och se dessa tillväxtregioner som den resurs de verkligen utgör, dess behov och möjligheter. Beslut som ska tas på nationell nivå får därmed ett grundare underlag då kunskapen och insikten brister till följd av att en reell massmediabevakning saknas. Detta leder på sikt till ett demokratiskt underskott.
SVT bör få sina direktiv från staten utifrån att ta ett regionalt ansvar och fungera som den tredje statsmakten även i glesa regioner. I dag ligger ett förslag på att ta bort Vilhelminas enda reporter – för att spara pengar. Är det rätt ur strategisk synpunkt att dra ner där det inte finns annan bevakning? Skulle det inte vara mer rätt att lokalisera offentligt finansierade media till de mer glesa regionerna där både lokaler och personal kostar mindre och där teknikutvecklingen ger lika möjligheter att rapportera som i täta regioner.
Vi som betalar tv-licensen borde få ut samma nytta oavsett var vi bor i landet. Om medias bevakning brister i glesa delar av landet bör även tv-avgiften diversifieras utifrån att täta regioner får en förhållandevis bättre bevakning och glesa delar en sämre.
Vi måste eftersträva en balans i Sverige i de offentligt finansierade verksamheterna. Eller är det bättre att snabbt lägga ner dem till förmån för privata verksamheter? Vi kan inte med offentliga medel driva en verksamhet som endast gagnar, lyfter fram och belyser Sveriges täta delar.
Åke Sandström (c)
riksdagsledamot
Maria Kristoffersson
ordförande
Centerpartiet i Vilhelmina

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.