Vojmån och demokrati

Vojmåfrågan är ett lysande exempel på utveckling av demokratin. Jag tror att många är ovana vid att medborgare är involverade och engagerade som de är nu. Vi är vana vid att det sitter ungefär samma personer i toppen som det alltid gjort, som fattar beslut och som tror att de har all kunskap som behövs för att fatta beslut ’åt folket’. Det är ju så både stat och kyrka har fungerat. Prästen i toppen av kyrkan hade all kunskap som behövdes så folket behövde inte tänka själva. Liksom mannen i den politiska toppen som hade alla de rätta svaren, en demokratisk despot. Prästen i makt av sitt ämbete och politikerns som blivit vald av de som hade rösträtt, dvs de som hade medlen och som då antogs ha alla de rätta svaren.

För mig är det ett sen länge sedan förlegat sätt att hantera en demokrati. Men det glimrar förbi i olika debattinlägg att det fortfarande lever kvar delar av det synsättet.

Vi måste ha respekt för demokratin och det som nu sker i Vojmåfrågan är en demokratisk process som är jobbig, intressant, svår men demokratiutvecklande. Den ger näring för fortsatta diskussioner som gäller vårt samhälles framtid. Vart vill vi? Vilka frågor är viktiga? Hur finansierar vi välfärden? Hur ser vi på vårt ansvar i det globala samhället?

Vilhelminabloggen är ett fantastiskt redskap för denna demokratiutveckling. Om än det är jobbigt att ställas mot väggen titt som tätt så är det ett verktyg för ’vanliga’ människor att få fram sin synpunkt som jag och andra politiker måste ta hänsyn till.

3 kommentarer

 1. Karl O

  Jag tycker att det är odemokratiskt när ett stort jätterikt företag satsar en masssa pengar för att få igenom ett stort ingrepp i naturen som stör miljön och de som är emot måste tigga ihop sina pengar. Inte demokrati i mina ögon.

 2. maria kristoffersson

  I förstudien har alla remisser beaktats och vägts in, det som undersökts har belysts ur både negativ och positiv synvinkel. Det är både ja och nej gruppen som får tigga pengar för sina kampanjer. Själv har jag fått flera företag att ställa upp med bidrag och så har jag sålt lotter för att få in kampanjmedel. Där är det lika mellan nej och ja.

 3. Christer Borg

  Men trots att ca: 70 % av remisssvaren var kritiska och bland dessa experternas; Fiskeriverket och Länsstyrelsen, så blev slutbetyget att det är bra med en överledning. Så det som belystes och eventuellt kommenterades släcktes snart ned i slutrapporten…

  Detta beror på att de som styrt förstudien har haft en positiv inställning till överledningsprojektet och då menar jag inte enbart Vattenfall som givetvis är positiv i rollen som exploatör.

  Som demokratiexperiment kan man med fog säga att det misslyckats.

  Möjligtvis kan bloggarna påstås vara intressanta ur demokratisk synvinkel…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.