EUs klimatmål påverkar oss…

Den el Norden importerar idag kommer mest från Ryssland och är inte speciellt klimatsmart. Mellan 1970 och 2005 ökade användningen av hushållsel från 9,2 TWh till 19,7 TWh (TWh = miljarder kilowattimmar). Det är mer än en fördubbling. Det beror på att vi använder mer belysning och mer elkrävande apparater. En ökad elanvändning spelar en viktig roll i omställningen till förnyelsebar energi, då el kan ersätta fossila bränslen på många områden. Man nämner värmepumpar, industriella processer, ökad energieffektivitet och transportsektorn med järnvägar och utveckling av s k laddhybridfordon, som drivs både med el och flytande bränsle. Energibehovet minskar, medan elbehovet ökar.

Vi ska till det att vi nyttjar mer el dessutom klara av de mål som EU satt upp: Inom EU ska växthusgaserna minska med 30 % fram till 2020. För att nå det målet måste vi få fram energin från förnyelsebara energikällor. Detta beskrivs av många som vår generations stora politiska utmaning då 80 procent av all energi som används idag inom EU kommer från fossila källor.

Sveriges riksdag har godtagit detta klimatpaket som EU beslutat. Det handlar om tuffa åtgärder för att minska utsläppen av klimatgaser, minska beroendet av fossila bränslen och öka effektiviteten i energianvändningen. För att klara av detta så måste länderna i Europa bygga nya klimateffektiva kraftverk som producerar el som motsvarande hela det svenska elsystemet varje år och det är här Vojmån kommer in som en viktig pusselbit. Överledningen behövs som en liten del i bidraget till att klara klimatmålen där Vilhelmina kan bidra till denna omställning.

I Vojmå debatten lyfts det nu in ett argument som är felaktigt, om att vi inte behöver mer el i framtiden. Detta argument emot en överledning stämmer inte. Faktum är att Norden behöver mer el än vi producerar och vi har importerat el under hela 2000-talet, förutom de år när vi haft mycket regn och mycket vatten.

3 kommentarer

 1. Vi har gjort vårat

  Du menar alltså att Vilhelmina inte har gjort sin del av strömförsörjningen? Vilket kvalificerat skitprat…Lägg dig på rätt nivå när det gäller Vojmåfrågan…Nä bygg ut Stockholms ström !

 2. Christer Borg

  Jämför man 1920 med 2005 så är det säkert en 100-faldig ökning, det är helt enkelt inte relevant att ta de siffrorna som Maria använder. Dels hade vi inte någon klimatkris, dels fick vi kärnkraften som gjorde att vi ett tag var billigast i världen på elpriser.
  Riktigare är att använda siffrorna från 1985 och då är vår nettoexport större än importen.

  Viktigast av allt är att de senaste åren har elförbrukningen gått ned och med all sannolikhet kommer den att fortsätta göra det. Ett exempel är hushållen där minskningen mellan 2001 och 2006 ligger på 4 %, totalt med industrin inräknad 0,8 %. Detta ska ses i skenet av att vi då haft en högkonjunktur som är en av de längsta i historien och därmed kopplad hög förbrukning. Nu går vi definitivt in i en lågkonjunktur som ytterligare minskar efterfrågan på el.

  Detta beror dels på större medvetenhet hos både konsumenter och industri, dels på ökade elpriser (vilka inom parentes inte förväntas minska förrän vindkraften är utbyggd till 30 TWh), dels på ny teknik som t ex lågenergilampor och effektivare pumpar och fläktar inom industrin.

  När Maria nämner Ryssland som leverantör av smutsig el glömmer hon att nämna två saker: Dels är det mycket små mängder det är fråga om, i princip är vi helt självförsörjande på el och vi kommer definitivt att vara det med den vindkraftssatsning som nu sker. Dels gör man strategiska inköp i slutet av dagarna eftersom denna el är dyr och sista pris på Nordpool sätter utgångspriset dagen efter. Import av smutsig el för att hålla priserna uppe. Detta gör den industri som nu vill att vi ska ta ansvar genom att offra ännu en del av våra vatten.

  När det gäller omställning till förnyelsebar energi på fordonssidan kan nämnas att just vindkraften är exemplarisk att använda lokalt (by- eller gårdsverk) för att bl a ladda elbilar. Då blir också elmarknaden inte lika beroende av några få stora aktörer.

  Som tidigare nämnts, men som verkar ha svårt att förstås, finns det idag inte ledningar nog att överföra det kommande överskottet av el till Europa. Faktum är att Svenska Kraftnät i en rapport tidigare var emot utbyggnad av vindkraften i norra Sverige just för att man har kapacitetsbrist när det gäller överföringen.

  När det gäller ansvar för klimatmålet bör också beaktas tre saker:

  1. Vi har i Norrland redan lagt mellan 85 ? 90 % på detta altare när det gäller strömmande vatten. Det måste finnas proportioner i ansvar och uppoffringar. Det lilla som finns kvar behövs helt enkelt till annat.
  2. Att låta just Vattenfall ta ?ansvaret? för den klimatåtgärd som en överledning skulle innebära skapar snarare mer koldioxid än mindre. Detta eftersom de elcertifikatpengar som Vattenfall får som tack för mer förnyelsebar energi ingår i deras totala omslutning på koncernnivå. Av den omslutningen används som bekant en mycket större del till investeringar i ny kolkraft än i förnyelsebar energi, dagens exakta siffror uttalar jag mig inte om eftersom jag inte sitter i styrelsen för Vattenfall. Men ganska nyligen fick man kritik av både riksrevisionen och riksdag för att man satsade för dåligt på förnyelsebar energi. Läser man beslutet i klimatmålet ser man lätt att fokus hos politikerna inte är på vattenkraft utan andra energislag, som t ex vindkraft.
  3. Klimathotet har uppstått för att mänskligheten inte tagit hänsyn till vad naturen tål. Istället för att inse detta på allvar vill man fortsätta att missbruka natur för att rätta tidigare misstag. Att förstöra biotoper för att rädda andra biotoper är kontraproduktivt och bevis på att man inget lär sig. Som vanligt tenderar vinst att gå före miljöhänsyn, dvs samma beteende som ligger till grund för det klimathot vi nu har.
  4. Inte heller för balansering av vindkraften behövs den, eftersom vi redan har nog med balanskraft för åtminstone 30 TWh vindkraft.

  Marias påstående stämmer alltså inte, eftersom hon använder irrelevanta årtal för att beskriva läget, se ovan. Med de energieffektiviseringar som helt enkelt måste göras och som idag är tekniskt möjligt behövs inte Vojmån i kampen för vare sig klimatmålet eller energibehovet. Det är en bild målad av Svensk Energi och dess medlemmar som endast är till för att vidmakthålla deras dröm om större elkonsumtion.

 3. mummlan

  Den här Borg verkar ha obegränsat med tid att sitta och bry sig i Vilhelmina kommun. Undrar varför han inte bor här då?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.