Kvinnor ska styra världen!


Idag skriver två av mina partikompisar på SVD debatt att det är dags att en kvinna styr EU parlamentet. Jag håller verkligen med, det är verkligen dags för kvinnor att ta plats i alla beslutande organ då man idag kan tro det är kostymreklam då men ser bilder från olika beslutande maktsammanhang.

För min egen del anser jag att Barosso inte varit någon hit för Europa då han inte lyckats få igenom Lissabonfördraget, det jag anser vara så viktigt för ett hållbart Europa. Jag tycker att Europa ska vara en stark union som står pall för de prövningar som globaliseringen innebär och där vi kan slippa kompromissandet som både broms och begränsare.

Vi måste ha en hög ambition då det gäller det europeiska samarbetet. EU kan och bör vara en global aktör, en internationell röst för fred, demokrati och mänskliga rättigheter, en bestämd försvarare för frihandel och fri rörlighet och den tydligaste globala kraften för ett nytt klimatavtal.

Rösta och rösta på en KVINNA!!!!

3 kommentarer

 1. B-M Schill

  Vore inte det bästa om det är fifty-fifty som ska styra världen?
  Alltså både män och kvinnor samarbetar om makten vad gäller vilka som ska styra den värld vi lever i.Om det är kvinnor som Maud Olofsson som ska styra världen så betackar jag mig.
  Det kanske är dags att du byter parti igen till ”Feministiskt Initiativ”.
  Du verkar rådvill ibland var dina politiska åsikter hör hemma.
  Det finns faktiskt en hel del kvinnor i ledande postion inom EU.
  Hört talas om Margot Wallsröm och Cecilia Malmström(EU-minister)(fp).

 2. Tommy Streling

  Jag instämmer med B-M Schill. Vår strävan skall vara att fördela förtroendet att leda, jämlikt emellan oss.
  Jag säger helst inte ”styra”. Ordet har en maktdimension.
  Ungefär som en traktor.
  Jag föredrar ”leda ordförandeskapet” i parlamentet.
  En kvinna ska styra.
  Ungeför som Maud.
  En traktor.
  Inte ens en gammal bondeförbundare ler.

  Bland de svenska eu-parlamentsledamöterna är 9 av 19 kvinnor. I svenska riksdagen återfinner vi andelen 47%. Så länge man håller sig inom 40/60 så ser jag inga skäl för positiv särbehandling. Inte i detta avlånga land.

  I vissa avseenden kan man hos Maud Olofsson skönja auktoritära drag (omnämnt i tidigare inlägg) som snarast hör hemma i den politiska gubbkulturen. Att den sitter en järnlady vid rodret (Thatcher, Albright) innebär inte att jämlikhet råder i världen. Symbolvärde och religiösa identifikationseffekter mäktar jag inte gå in på här, för Thatcher var för mig en politisk ledare och inte en s.k. kvinnlig politiker.
  Den dagen vi lägger bort tanken, att en politiker har ett visst kön, har vi kommit långt på vägen.
  Att säga ”manlig politiker” finns väl inte på kartan? Men ”kvinnlig politiker” verkar inte så svårt att säga.
  Jag tror vi måste sluta särskilja oss, för att inte konservera våra socialt konstruerade könsuppfattningar
  Skulle någon i detta valsammanhang utropa att män ska styra världen så skulle det uppfattas som patriarkalt jubel och ett herrans liv vore förväntat.
  När nu någon utropar Matriarkat känns det som en spegelbild av männens forna dominans. Nu är det vår tur att härska.
  ”Kvinnor ska styra världen!”
  Varför Kristoffersson skiver detta, vice ordföranade i Centern/Västerbotten, borde hon faktiskt förklara. Vore hennes uppmaning till väljarna på kontinenten att rösta på en kvinna, om man har två lika goda kandidater att välja på, så vore de en sak. Ty 2/3 av parlamentets ledmöter har hankön.
  Men att kvinnor ska styra världen, finner jag diskriminerande.
  Kan inte vi inte bara försöka vara människor?
  Åtminstone tro på det, för att inte cementera genustofflor på fötterna?

 3. 43:a

  Är det din, eller dina kompisar på SVD debatts, åsikt du för fram??
  Menar du, på allvar, att Maud Olofsson skulle varit en bättre förteträdare för EU än Barosso?
  Vill gärna veta DIN inställning till Lissabonfördraget, Inte någon annans! Kliv fram ur garderoben!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.