Kommunalrådet berättar om vecka 20

 

Vecka 20
 
Vilken långhelg det varit och så sköna varma dagar. Det är gott för själen att få ro… som det heter i visan. Det har varit lite mail och telefonsamtal under helgen men lugnare än vanligt. På söndagskväll hade jag ett långt samtal från en medborgare som har problem med att de bojar som ska finnas för att märka ut stenar i reglerade vatten inte finns på plats. Går igenom veckan och svarar på några mail. En kvinna söker bostad då hon ska jobba här och jag ger lite tips, några andra har kommentarer och frågor utifrån min blogg. En annan kommer inte i kontakt med regeringen och jag vidarebefordrar till Maud några frågor.
Måndag: Får höra att jag finns på 67 plats över länets mäktigaste personer! Åker med kommunchefen, näringslivsansvariga och ansvariga för Lärcentrum till Dorotea för att jobba tillsammans med Åsele och Dorotea kommuner i en processdag för lärande och näringslivsarbete. En mycket givande dag både för att diskutera och förstå kopplingen mellan tillväxt och lärande och för att få tid att prata destinationsarbete. Tyvärr blir morgondagens möte för uppstart av destinationsarbetet framflyttad då andra kommuner inte kunnat boka om i sin agenda. Har en träff med en företagare som är missnöjd med regeringens näringspolitik och jag ska försöka koppla hennes synpunkter till de ja har på näringsdepartementet. Hinner hem till en av Ulfs fantastiska rätter, hot chiligryta innan det är dags för ett möte med exploatörerna i Kittelfjäll där vi försöker hitta vägar framåt för att klara av både utvecklingstakten, utbyggnad av vatten och avlopp och planer för att få det bra på lång sikt. Vi diskuterar översiktsplanen, vatten och avlopp och vrider och vänder på olika problem. Efter det sänder jag ut lite mail inom kommunen som rör arbetet i Kittelfjäll. Kvällen blir sen och mycket regnig.
Tisdag: Får en dag fri då det inplanerade mötet sköts fram. Sitter hemma i soffan och jobbar med det som inte hunnits med som manar på att bli taget itu med. Ringer upp en jägare som velat arrendera något område av kommunens mark och vi pratar om möjligheten att få nyttja gemensamt ägd mark för att skapa turism. Pratar med Per från Statens lantbruksuniversitet, som sitter på tåg på väg till Stockholm och de möte där kommunerna inte blev med, om ambitionerna med destinationsarbetet då de ska träffa aktörer i Stockholm idag där de vill följa vårt destinationsarbete, beforska detta och vara med i utvecklingen. Jag vill arbetet ska ske i en triple helixmodell för att skapa en långsiktig hållbar utveckling av destination Södra Lappland. Där företag, akademi och politik jobbar tillsammans för att skapa jobb och utveckling i regionen. Pratar med en företagare som vill utveckla sitt företag och har frågor om Wilmiamässan. Pratar även med Vilhelmina Norra sameby om den viljeförklaring vi ville få fram till förra fullmäktige där kommunen skulle besluta att sätta stoppområde för Stekkenjokk då vi ser att det området är väldigt viktigt både för turism och besöksnäring och för samebyn och deras intressen, både näringsmässiga och kulturella. Vi vill få en överenskommelse där vi jobbar åt samma håll för turismen och utvecklingen av samhällsservicen där alla känner sig bekväma och får fram sina intressen.
Natali kommer hem med ett försenat nattåg efter tre veckor ute i Europa. Hon har varit med om fantastiska upplevelser som säkert ger minnen för livet. Tar emot en trött dotter ger henne lunch och bäddar ner henne i sängen, hon somnar innan huvudet landat på kudden.
Åker till kontoret och justerar protokoll, ansökningar och korrekturläser personaltidningen innan tryck. Får under dagen underrättelser löpande om vattenläget och vilka vägar som är i riskzon och vilka som är avstängda. Min mamma är strandsatt då Golisen är avskuren från omvärlden. Blir intervjuad om frågor som rör både vattenflöden och flyget och läser den senaste rapporten från Öppna jämförelser som rör skolan. Vilhelmina ligger bättre till än förra mätningen men ändå dåligt till resultatmässigt. I denna rapport konstateras att det är viktigast hur skolan fungerar för barns lärande än hur det sociala livet ser ut omkring barnen. Det var en ny slutsats jag inte sett tidigare i dessa sammanhang. Det sätter än större press på oss att formera en skola som ger förutsättningar för barns lärande. Lägger upp detta för kommande kommunstyrelsearbete. Denna rapport finns på www.oppnajamforelser.se där du hittar alla genomförda jämförelser. Eller direkt via denna länk: http://brs.skl.se/publikationer/index.jsp?http://brs.skl.se/publikationer/publdoc.jsp?searchpage=/dummy&search_titn=%2239681%22&db=KATA&from=1&toc_length=20&currdoc=1
Samtalar med Marie på Coompanion om en ide för att jobba med sociala företag som ett sätt för de som står utanför arbetsmarknaden och vi funderar på en modell för glesbygd. Jobbar lite med de idéer som finns för nästa års budget som vi i Centerpartiet diskuterat de senaste månaderna. Jag samlar in idéer på olika lappar allt eftersom och nu är det en rejäl hög med olikfärgade idélappar som jag sammanställer innan jag lagar gomiddag till den mycket efterlängtade dottern.
Onsdag: Bjuder in facken till Alliansens ordförandedag i juni. Ett bra sätt att få prata om vilka frågor man funderar omkring och för att få förståelse för olika sätt att se på frågorna. Årets avtalsrörelse är inte riktigt klar än men vi kommer säkert att prata om denna. Hanterar ansökningar från företag som ska expandera, det är många drivande företagare vi har i vår kommun och vi ska alla göra allt vi kan för att stötta dem. Till Lycksele för att vara med i Mittskandias årstämma. Har ett informellt möte med Mats-Erik från min kollega i Dorotea, vi diskuterar VA frågor, lärande och utveckling och hur vi ska kunna samarbeteta mera, över en kopp kaffe på Indocafe. Sen på konferens med Mittskandia som är en Ideell förening med mål att främja gränsregionalt samarbete Helgeland – Västerbotten. MittSkandias arbete inriktas mot Gränsregionalt näringslivssamarbete, Samordnad kommunikationsutveckling, Samordnad kompetensutveckling för att skapa gränsöverskridande livskvalitet och samhällsservice. Samtalar med kollegor från andra kommuner och med representanter från region Västerbotten omkring infrastruktur och andra utvecklingsfrågor. På kvällen middag på Skogsmuseet som Lycksele kommun bjuder på. Jag kör hem på natten och det är vattenfyllda åar och vägar med halv körbana.  
Torsdag: Går igenom handlingar och skriver lite budgettänk. Har sedan nätverksträff med alla inblandade parter som på ett eller annat sätt jobbar med flyktingar och asylsökande. Det är människor från både skolan, polisen, socialförvaltningen, sjukstugan, föreningar, Migrationverket m fl. Sammantaget kan man säga att alla verksamheter har mycket att göra men att det går i det stora hela bra. Det ordinarie arbetet får dock stå tillbaka. Vi har idag 315 asylsökande och 88 placerade nya kommuninvånare av varav ca 50% är barn och ungdomar. Det betyder många nya skolbarn och förskolebarn som ska in i vårt samhälle på ett bra sätt så att de vill bo kvar här hos oss.  
Fredag: Träff med Arena 45 som är ett nätverk av företag som producerar varor eller tjänster i Norrlands Inland och som finns efter eller i anslutning till väg E45 från Sollefteå/Ragunda i söder till Kiruna i norr.
De jobbar för att skapa mötesplatser som ger energi och näring för företagsutveckling i Norrlands Inland med engagerade företagare och andra aktörer som vill utveckla affärer, för sina kunder, sina företag, sig själva, och hela Norrlands Inland.
Sedan myndighetssamråd tillsammans med grannkomumuner och Länsstyrelse och exploatörer/entreprenörer för en ny vindkraftspark. Otroligt spännande. Sveriges största park kan bli verklighet i vår region.
Sen hem för fredagsmys med familjen.
Sofi kommer hem på söndag och vi får klappa om magen, Lottakarin kommer även hon hem på söndag då även hela tjocka släkten kommer då Natali ska konfirmeras och vi ska ha fest. På lördag är det kalas för en kompis som fyller 50 så helgen blir fest, fest och familj.
Vecka 21 är Sofi hemma måndag och tisdag så jag försöker boka tiden så jag får ta vara på tiden med henne. Veckan fylls med fullmäktigegrupp, jobb med näringsprogrammet, kommunstyrelse, möte omkring vindkraft och rennäring med SSR i Umeå, ordförandedag och arbetsdag inför helgens Wilmiamässa där vi ska ha trekommunsammanträde och träffa vägverket. En återträff för gymnasiet och morsdag ska även klaras av nästa vecka.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.