Valfrihet blir lag

IMORGON SKA VI BEHANLDA lov I KOMMUNSTYRELSEN. jag asner att de äldres rätt att bestämma över sina liv är viktigare än vi kommunpolitikers rätt att ha makten över äldreomsorgen. Det är därför så bra att samtliga Allianspartier nu ställer upp på Centerpartiets krav om att göra valfrihet i äldreomsorgen obligatorisk för alla kommuner. Det betyder att även äldre ska ha rätten att ha makten över sina liv.  

Det pågår spännande förändringar ihemtjänsten och de särskilda boendena. Lagen om valfrihetssystem (LOV) som Centerpartiet och Allians för Sverige har infört sprider sig över landets kommuner.
 
Med lagen om valfrihet flyttas makten från kommunala tjänstemän och politiker till de äldre och de anhöriga. Den som har fått rätt till exempelvis hemtjänst bestämmer själv eller tillsammans med sina anhöriga om det är det lilla privata hemtjänstföretaget, den stora hemtjänstkoncernen eller kommunens hemtjänst som ska få förtroendet. Pengarna följer den äldres val.
 
Vissheten om att kunna byta liksom insikten hos de som arbetar inom hemtjänsten och äldreomsorgen att en missnöjd kund kan byta, räcker för att kvaliteten ska höjas. När vi nu öppnar offentlig sektor för entreprenörskap skapas helt nya möjligheter för kvinnor att starta företag. Hemtjänst och särskilda boenden för äldre är en viktig del av kvinnors arbetsmarknad. Men många känner en frustration över att vara hänvisad till en enda arbetsgivare – kommunen. Nu öppnas möjligheten att starta eget företag och erbjuda tjänster till äldre. Nya jobb skapas och en ny tjänstesektor inom välfärdsområdet växer fram i snabb takt.
 
LOV har dessutom lett till ökad kvalitet utan att kostnaderna ökat eftersom konkurrens endast kan ske med kvalitet, priset är fast.
 
Tyvärr har vissa kommuner, på grund av ideologiska låsningar, inte vill ge äldre rätten att bestämma själva. Det är inte acceptabelt att ideologiska låsningar i en kommun förhindrar de äldre att få makten över sina liv. Centerpartiet har sen tidigare föreslagit att lagen om valfrihet ska bli obligatorisk. Människors rätt att bestämma själv måste gå före vissa kommunpolitikers ideologiska skygglappar.
 
Det har sen tidigare stått klart att LOV i äldreomsorgen kommer att vara en viktig kommunal valfråga. Med en fortsatt Alliansregering står det nu klart att lagen kommer att ändras så att de äldres valfrihet garanteras i hela landet.
 
Det har förts fram att glesheten ska vara ett problem men de kommuner som infört LOV har inte sett dessa bekymmer. Ungeför hälten av kommunerna som infört LOV är mindre befolkningsmässigt än Vilhelmina och många av dem är vidsträckta och har långa resor mellan brukare.
 
________________________________________

5 kommentarer

 1. Lars Valler

  Valfrihet är bra men ska då inte en kommunal verksamhet kunna få utföra samma sak som dessa privata företag, dvs erbjuda extra tjänster då skattebetalarna står för kostnaden för utförarens resor till brukaren? Sätter detta brukaren i beroendeställning? Sen vilka effekter får det med ökande resor och kostnader för kommunen som ska sätta riktpriser men kan få ökade kostnadsläge då det fria valet verkar vara koncentrerat till centrala delar vilket ger spiraleffekt, vinsten blir relativt större för privata ? Så det är inte bara ideologisk utan kostnadsfrågan som gör att vissa tvekar.

 2. K G Abramsson

  Centern försöker driva igenom LOV i Vilhelmina. Nödtorftigt stöd har man fått från Alliansens övriga partier. Man får som äldre varken mer eller eller mindre hjälp med LOV. Vad som ska göras, bestäms fortfarande av kommunen. Kommunens personal klarar med lika hög kvalitét hemtjänsten, men Centerns mål är privatisering till varje pris. Om LOV skulle införas i Vilhelmina, så kommer den totala kostnaden för hemtjänsten att öka utan att hemtjänstagaren fått ett uns mer utfört. Se bara på vad som också kan komma att hända den kommunala väghållningen! Alliansens beslut förskräcker.

 3. Annika Wibrell

  LOV är inget annat än valfrihet att välja VEM som ska göra det från biståndsenheten beviljade uppdraget. Dom äldre kan inte välja VAD dom vill få gjort.Vill dom äldre få annat gjort än det beviljade biståndet får dom betala extra för det till företaget. Precis som dom kan göra idag med vilket företag som helst i Vilhelmina. Maria glömmer att hemtjänstpersonalen gör exakt det dom får order om att göra och att det är politikerna som sätter ribban om vad som utöver det FÅR göras.Jag undrar vilka som är frustrerad över att ha V-mina kommun som arbetsgivare och vill starta eget?Marias egen fantasi?

 4. Fundersam

  Lite fundering bara.
  Då jag tänker på vård och omsorg så tänker jag mig att den som kommunen erbjuder skall vara så god att man inte skall behöva välja något annat. Tanken på att kvalitén på vården/omsorgen skulle variera beroende på vem som utför den tycker jag verkar skrämmande. Jag vill inte behöva oroa mig för att jag valt rätt vårgivare till min mamma när hon är behov av vård. Som ansvarig för kommunens vård/omsorg borde man väl vara intresserad av att den vård och omsorg som vi bedriver i kommunal regi är fullgod? Borde inte det vara det ultimata målet för politiken? Kram Kram

 5. Funderam

  Att ens behöva ha valfrihet inom vård/omsorg känns som en konstig fråga. Är inte den vård/omsorg som kommunerna bedriver i dag fullgoda nog? Det viktigast i frågan om vård/omsorg måste ju alltid vara brukarens välmående, inte att se det som ett sätt att öka företagandet.Jag är inte så insatt i frågan, men skrämmande känns det om det skulle vara så att jag måste göra ett aktivit val för att tillförsäkra mig god vård/omsorg. Det är inget jag vill oroa mig över den dag jag är i behov av tjänsten. Det skall räcka med kommunen som vårdgivare.Kommunpolikerna skall se till att den är BRA. Kram Kram

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.