Vad skapar tillväxt? Vilka framgångskriterier finns?

 

Tänkvärd föreläsning av Conny Olander från Tillväxt Sverige 2010-11-24
 
Man måste bygga på mer av de mjuka frågorna för att bygga tillväxt och attraktion, de mjuka frågorna är de som gör att människor väljer att bo och verka på en plats. Att skapa en miljö där människor litar på varandra är det man måste skapa om man säger att man jobbar för tillväxt.
 
Tillväxt skapas a v människors förmåga till lärande, ett gott ledarskap, social tillit och entreprenörskap. Förmågan att samverka, förnya och våga tänka nytt skapar tillväxt. Mindsettet måste vara att ma ska våga ta in nya saker och tänka nytt, vågar vi lösa problemet på ett nytt sätt? Här hänger det på ledarna att skapa både klimat och visa att man vill och vågar tänka nytt. Ledarskapet måste våga visa på en vision och ha ett engagemang för att visa vart vi ska gå. Här är lärandet en väldigt viktig del. Det sociala kapitalet dvs tilltron till varandra är bärande föra tt skapa utveckling och tillväxt. Den sociala tillite är bärande för att välmående samhälle. (Refererar till Robert Putnam. )
Småföretagstraditionen kontra bolagstraditionen spelar roll för små samhällens förmåga att skapa tillväxt. Där de stora bolagen har varit bärande så finns lägre tillit, man behöver ej vara med och skapa samhället utan bolaget sköter det. Man behöver inte ta ansvar och anstränga sig utan man lutar sig tillbaka och tycker att någon annan ska ta ansvaret. I småföretagsbaserade samhällen så finns en anan tillit och förmåga att vara med och skapa samhället.  
 
·         De som ger framgång är:
Att över mandatperioderna så finns en långsiktig hållbar strategi som stöds av system.
·         En tydlig gränsdragning mellan vad politiken gör och vad tjänstemännen gör men där en dialog finns mellan politik och kommunchef.
·         En långt gången delegation och stort förtroende för tjänstemännen.
·         En stolthet över organisationen där man jobbar med sitt varumärke. Medarbetarna är stolta över sin organisation och man är en attraktiv arbetsgivare.
·         Stabil politisk majoritet och växlande majoritet. Det långsiktiga enigheten viktig.
·         Storytelling där berättelser om kommunen är känd och som många kan berätta.
·         Medborgarfokus, att medborgarna är involverade i visionen. Våga ta in medborgarnas syn utan att veta vart man hamnar.
·         Kulturfrågor är viktiga och levande.
·         Benchmarking som ett vardagligt verktyg där man jämför sig och lär sig av andra kommuner.
·         Mod! Att våga både samarbeta, gå över gränser och låta andra människor ta del i beslutsfattandet och skapandet av samhället. Skapar tillit och ger ansvar. Att våga se att man inte har alla lösningar men att man kan våga jobba med frågan ändå. Att tävla med andra, att våga granskas, att våga se att allting inte står rätt till och vilja få en förbättring.

En kommentar

 1. Annmari Jonsson

  Hallå,

  jag har läst om en bok som heter ”The speed of Trust” av Stephen MR Covey som utgår utgår från :
  Integritet
  Intention
  Kompetens
  Resultat
  jag ska leta vidare efter denna bok, om jag inte hittar den tänker jag
  läsa Keith Rickards bok istället, kanske inte riktigt jämförbart ….
  Finns du stationerad i Vilhelmina nuförtiden?

  Annmari

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.