Fars eller verklighet?

I tisdags var det fullmäktige i Vilhelmina, den högsta beslutande demokratiska församlingen i kommunen. Alliansen lade fram några enkla frågor till ordföranden i början av dagen. Ordföranden ville dock inte ta upp dessa då han vill ha tid på sig att svara, så de får väl komma upp nästa fullmäktige. I landstinget får man lägga enkla frågor och få dem besvarade, men inte i Vilhelminas fullmäktige, jag undrar vad som gör skillnaden? 

Frågorna som jag ställde handlade om de exploateringsavtal som ligger färdiga men som inte majoriteten vill slutföra. Det försvårar för de företagare som ligger och väntar på att få börja exploatera sin mark, sälja tomter och satsa sina pengar i vår kommun. Den andra frågan jag ställde handlade om hur ekonomin kommer att påverkas och vilka åtgärder s+v kommer att hantera de ekonomiska bortfallet för VIBO om/när Migrationsverket läger ner sin anläggning.
 

Robert Svensson föreslog att val av vice i kommunstyrelsen skulle tas upp på dagordningen. Vi har ju inte haft någon minoritetsföreträdare i kommunstyrelsens presidium sedan valet.  Ända sedan valfullmäktige har vi i alliansen fört fram den frågan men alltid fått nej av S och V. Men nu skulle frågan få tas upp, dock i slutet av dagen.

2010 var ett bra år och ekonomin gick plus, det är så otroligt skönt att veta att nästan 10 miljoner plus blev resultatet av fyra års slit och hårda arbete för att få kommunens ekonomi i balans. Första gången någonsin så går verksamheter plus som kultur och utbildningsnämnden som aldrig tidigare gått plus.

Investeringarna betalades med egna medel 2010 det kan man se i soliditeten på 73 %. Risken är att den kommer att sjunka med den politik som förs i kommunen idag. 
 

För 2011 tar man nu fram delårsrapport för de fyra första månaderna av 2011 som har en investeringsbudget på ca 70 miljoner där bollhall, rivning av fastigheter, avloppsverk och deponi är störts. I kassan finns 37, 8 miljoner just nu. Fullmäktige har beslutat att den lägst får vara 30 miljoner men helst ska hållas över 40 miljoner så där är det lite tunt just nu.

Kommunen ska låna 39 miljoner under 2011.  
 

Robert frågar var de stora farorna inför framtiden finns. Ekonomichefen säger att det är vårt att sia men att vi vet att intäkterna minskar då befolkningen blir färre. Man kan räkna att varje invånare ger 50-60 tusen kronor per år i kommunkassan. Så det styr hur många som vill bo och verka i vår kommun hur vi ska kunna bedriva kommunal verksamhet. En annan risk är att verksamheterna inte håller sina budgetar och att de stora lånen kan ge bekymmer på sikt. Årsredovisningen kommer inte upp vid detta fullmäktige möte, utan skjuts till i juni. Jag förstår inte riktigt varför.

Fullmäktige får veta att det anställts en teknisk chef/fastighetsingenjör utan att tjänsten varit ute på annons.
 

Oppositionen vill inte att ännu mer pengar läggs på politiken, vi tycker att fullmäktiges förberedande möten ska ligga på kvällarna både för att de blir billigare för kommunen men även för att fler ska kunna delta då demokratin behöver breddas. Fler kan delta om man inte behöver ta ledigt från jobbet och begära arvode. S+v vill ha arvoden och ersättningar för sina ledamöter för hela dagar.

Efter lunch fortsätter vi med investeringar där alla gamla beslut på investeringar är raderade och nu gäller bara de prioriteringar som s+v lagt fram. Det betyder att det faller bort en massa investeringar som inte blir gjorda. Torget, kvicksilverlamporna som skulle bytas ut då de blir förbjudet att ha kvicksilver kommer att vara kvar 2011 då de flyttar pengarna till andra objekt som de prioriterar.
 

Destinationsbolaget beslutades och det är ett av de ärenden som ligger mig varmt om hjärtat då vi drev frågan så frenetiskt förra mandatperioden. Vi hade ministern på besök flera gånger då hon följde vårt arbete med stort intresse. Arbetet är framtiden för oss, turismen är den starkast växande näringen. Tyvärr får jag inte sitta med i styrelsen då Vilhelmina inte valt vice ordförande. Ordförande och vice i kommunstyrelsen sitter med från alla fyra kommuner då det är viktigt att få en bred politisk majoritet för de ärenden som lyfts i destinationsbolaget. Vi har ju ingen vice ännu.
 

Då det gäller bollhallen så vill vi vara säkra på att inga mer pengar ska tas från byarna i bygdeavgiftsmedel så vi yrkar på att fullmäktige säger stopp. Vi tror även att bollhallen kommer att kosta mer pengar för skolan än vad de har i budget med ca 1 miljon per år.
 

Sist på dagen kommer punkten val av vice ordförande kommunstyrelsen. Helen Gavelin som är valberedning föreslår mig som vice ordförande ( jag hade näst flest personröster) och S föreslår Gunilla Prång som har 14 personröster. De väljer alltså en av deras kandidater till den post som vi fått oss tilldelade efter valet. Är det demokrati? NEJ! Det är det inte det är diktaturfasoner, som man skulle kunna tänka sig i Korea men inte i Sverige. Det är ett hån mot demokratin. Är det detta väljarna i Vilhelmina ville ha? Är det inte folket som väljer vilka företrädare man vill ha i det politiska styret.
 

Är det såhär KG tycker man ska jobba för att bredda och utveckla demokratin? han som sitter i demokratiutredningen? Jag är förundrad, förtvivlad och förbannad. 
 

Det mest farsartade är att först har vi nekats att ta upp frågan i flera fullmäktige och nu idag godtog de att vi fick ta upp frågan och efter att ha väntat ett helt sammanträde på att äntligen få den avgjord så begär de att sända frågan till i Juni. Robert frågade om det betyder att frågan måste tas upp i Juni eller om de kan skjutas upp de igen? Eller kan vi hålla på att bolla den hår frågan i vartenda fullmäktige framöver. KG svarar att frågan inte alls behöver gå till beslut vid nästa fullmäktige. Hur länge tänker de fördröja demokratin??

 

2 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.