Despoter som styr!

Lars Westin från Cerum berättar vid dagens fullmäktige om hur tillväxt kan skapas i Vilhelmina. Cerum har analyserat länet utifrån ett tillväxtperspektiv och ger tips till kommuner och andra som jobbar med tillväxt och strategier för framtiden

Kring 1800 talet ökar befolkningen i Norrland. Vilhelmina har en kort historia med mest befolkning under den arbetsintensiva skogs och gruvnäringens storhetstid. Från 1960 sjunker befolkningen trots att det flyttar in folk, men det föds för få barn. Det är ett underskott på unga kvinnor, gör det kul att föda barn i Vilhelmina.

Synliggör de unga kvinnorna! Visa att kvinnor har en viktig roll i samhället, lyft fram dem! Unga som ser despoter som styr gör uppror.

Kina, Indien och andra länder kommer att konkurrera med oss. Stockholm måste växa för att klara konkurrens med stadsregioner det ökar konkurrensen om människor. Så dröm er inte tillbaka! Det kommer inget nytt 70 tal, Dröm inte om 50 talet för det kommer att blåsa än hårdare.

Sanningen är att befolkningen fortsätter att krympa, folk tycker inte det är kul att bo här. det är där människor finns det händer saker, så vill inte unga kvinnor på i Vilhelmina så kommer inga investeringar heller. Man måste visa att det är intressant att bo här. Medborgarnas kunskap som lärande människor, friska, stimulerade människor som kan kommunicera med varandra bygger tillväxt tillsammans. Det sociala och kulturella kapitalet där människor trivs och samarbetar är viktigt, där man har en berättelse som visar upp framsidan av VILHELMINA.

Trevliga miljöer, nyttjande av naturtillgångarna som ger mervärden bygger tillväxt då människor tar tag i resurserna. Kommer de satsningar som görs att gagna medborgarna? Vi måste se till att det som görs gagnar vilhelminaborna och politiken måste skapa ett klimat där man har tillit till varandra, ett klimat som signalerar till människor som vill satsa på en ort att här är det bra att bo , leva och verka.

Man lånade under en lång period pengar och byggde ut offentlig sektor som grekerna nu gör, lånar för att bygga offentlig sektor. Men de satsningarna gav ingenting för att öka befolkningen på sikt, det är förlorade år.

Slutsats, se till att unga kvinnor vill bo och verka i Vilhelmina, Visa dem att här kan man starta företag inom de områden man har ett intresse för som: FÖRSKOLOR, OMSORGSFÖRETAG OCH ANDRA FÖRETAG INOM TRADITIONELL OFFENTLIG SEKTOR! Lyft fram unga kvinnor i politiken i företagen och rikta information för att både visa upp unga kvinnor och locka unga kvinnor.

Problem för inlandet är en inlandspolitik med fokus på skatteasutjämning, subventioner, offentlig service och infrastruktur. det finns en brist på politiker som förstår att man måste stimulera attraktivitet, befolkning och att skapa värden som lockar människor. Vilhelmina ska inte investera i naturresurser som ger värden åt andra än vilhelminaborna.

HUR SKAPAS DET ATTRAKTIVA VILHELMINA?

 

3 kommentarer

 1. Göran Jonzon

  Det är förödande för all näringslivsutveckling i en liten kommun som Vilhelmina, ifall kommunens största uppdragsgivare, kommunen självt, väljer att gynna endast vissa utvalda till uppdragstagare.
  Vår viktigaste uppgift för att få igång en positiv utveckling av vårt näringsliv, måste vara att rensa upp i denna kultur av otillbörligt gynnande.

 2. Arvid

  Det är att se till att det skrivs positivt om Vilhelmina. Som det är nu så skrivs det bara negativt och det har det gjorts i ett par års tid. Det har varit i tidningsartiklar, bloggar och insändare med kommentarer av personer i olika samhällsskickt. Nått som behövs hos endel företagare här är att kunna tåla lite konkurrens och se det som positivt och inte försöka döda nya företagare som kommer med nya idéer och saker. Det är något som har varit vanligt i V-ma. Det gäller både turism och handel. För 15 år sedan fanns det 10 affärer som sålde kläder och folk åkte utefrån för att handla. Hur många finns det nu?
  Det som behövs är amdassadörer som kan saluföra V-ma runt om i världen som en positiv och framåt kommun, inte som en plats där alla bråkar med varandra. Så min önskar är att du ägnar dig helhjärtat åt ditt jobb och slutar med politiken. Jag vill se den Maria som fanns förr, Maria som var glad, positiv och framåt.

 3. Jimmy

  Flytta till Storuman Maria, här finns det alltid ett underskott av kompetenta politiker. Jag ska fixa röster åt dig!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.