Upphandling är en strategi för tillväxt!

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att se till att kommunerna i landet tar upphandlingsfrågorna på allvar.

Upphandling är ett medel för tillväxt lokalt och det måste kommuner förstå och börja jobba utifrån.  Det får inte vara så att gamla förvaltande traditioner i våra kommuner gör att man fortsätter göra som man alltid gjort. DVS centralisera och gå samman i stora konstellationer som upphandlar. Det gör att det bara är stora jätteföretag som kan lägga in anbud och de små lokala företagen missgynnas. 

 Västra Götaland analyserar nu hur deras egna inköp ser ut då de ska jobba för en ökad uppdelat upphandling.  De ska analysera hur deras egna sätt att köpa grejer missgynnar eller gynnar det lokala företagen.

Det borde vara en bra ide även för Västerbotten att analysera de offentliga inköpen för att se om/hur de kan göras på ett sätt som stimulerar lokal och regional tillväxt.
 
De rekommendationer som finns är att man bör slå sönder stora upphandlingar och dela upp transporter och inköp. Man ska även fundera på vilka frågor som är viktiga i just den aktuella  upphandlingen? Hur gör vi för att få in fler anbud och från flera företag. 
Elektronisk handel och e system kommer att underlätta vid upphandling, det ska inte gå att göra fel och det ska underlätta för företag att kunna lägga anbud lättare i en enklare hantering. Jobbar man aktivt med  Lou så kommer landsbygdsfrågorna automatiskt med. Upphandling är en strategi för tillväxt och det msåse politiker och tjänstemän inse även i de små kommunerna i vårt län.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.