Ett starkt Norra Sverige, centerpartistens dröm!

Jag är lätt irriterad om inte förbannad på hur snett man i vissa medier presenterar det Förslag till Ideprogram som jag varit med om att ta fram. Jag har varit en av tio som jobbat fram förslaget till centerpartiets Ideprogram, ett förslag till program som visar på vilka visioner och idéer vi har för framtiden. inte bara för nästa mandatperiod utan hur vi vill forma det goda samhället för att vårt land ska vara starkt i ett globalt sammanhang. När medier påstår att förslaget tagits fram av en stockholmare enbart blir jag lätt förbannad.

Sanningen är att det varit personer från hela landet med och diskuterat, vridit, vänt och kompromissat oss fram till det förslag vi lämnade till partistyrelsen. Sen har ca tio tusen människor varit med och lämnat in synpunkter via en Wikisida, några har skrivit artiklar och andra har jobbar i grupper och sänt in inspel till oss. nu ska partistyrelsen lägga sina inspel och sedan ska materialet ut till alla medlemmar som ska besluta om programmet på en Idestämma i mars.

Det som varit viktigast för mig är att hålla fram hur viktigt det är att vi har en politik som stärker landsbygden och skapar starkare samband mellan stad och land, en politik för att hålls samman vårt land och inte dra isär. ett annat viktigt område är finansiering av service oavsett var man bor, i norrland så bör skatt återföras till de regioner där vinsterna från vattenkraft, mineral och skog kommer ifrån, statliga myndigheter ska decentraliseras ut i landet och ska man sammanfatta hela förslaget till program är decentralisering.

Tanken är att beslut ska fattas så nära människor som möjligt, helst av dem själva, och det genomsyrar allt vi skrivit fram. Det är ett mycket viktigt inslag i programmet – inte minst för Norrland. Det är också det som kanske främst särskiljer Centerpartiet från andra partier. Det är inget annat parti som lyfter fram sammanhangen så tydligt för hela landet.

I partier som Socialdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna är tron på centralstyrning och en stark stat helt dominerande. Det sånt synsätt står givetvis i skarp kontrast till att låta resurser stanna kvar i norr.

I idéprogramsgruppens förslag skriver vi bland annat att ”delar av landet måste finna de lösningar som bäst motsvarar de egna utmaningarna. Därför behöver både skattebaser och lagstiftning regionaliseras eller kommunaliseras”. Det är en skrivning som visar att vi menar allvar när vi säger makten närmare människan och att vi måste bygga starka regioner.

Om vi kan bli tillräckligt starka så kan den vision vi ser för landsbygden och norra Sverige bli verklighet, då bygger vi ett starkt Norrland.

2 kommentarer

  1. Östen Stenlund

    Jag läser på oddasat.se där Norrbottens Kristina Bäckström förordar en råvaruskatt till produktionsområdet. Hon upplever att inget blir kvar i närområdet. Här svarar Annie Lööf i P4 Norrbotten att det viktiga är att man inte skattar för hårt och det viktiga är att skatter kommer till statskassan. Vad är det för enighet om att hela Sverige ska leva och vara likvärdigt inom centerpolitiken? Jag har ganska lång erfarenhet av centraliseringen som bedrivits länge och avigsidorna märks allt mer. Centralstyrning, ja, vad kan man likna det med inom politiken?

  2. Maria Kristoffersson

    Hej Östen. Det är ett nytt Ideprogram som ska lägga grunden för ny politik och sakpolitik. Det finns inte idag i det partiprogram som vi jobbar utifrån utan det ska tas i mars på stämman. Då hoppas jag att hela partiet ställer sig bakom de här nya idéerna till politik. Det kommer att behövas en mängd nya politiska förslag för att allt vi vill ska bli verklighet. Det viktiga är att det finns ett parti som verkligen lägger förslag för att hålla samman landet. Där behövs Centerpartiet och ett starkare sådant.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.