Ställ dig upp för de ljusa krafterna

När mörka krafter som rasism, nazism och fascism växer omkring oss så behövs det att fler ställer sig upp och ifrågasätter de myter som sprids. Myter som spär på en förvanskad bild av hur det verkligen ser ut. Ju fler som ställer sig upp och ifrågasätter de mörka krafterna ju mer ljus blir vår framtid. Min mamma satt i väntrummet på vårdcentralen där en man började prata med henne och frågade henne om inte hon skulle rösta på Sverigedemokraterna. Min mamma ställde sig upp och sa att Sverigedemokraterna är nazister och att hon verkligen inte ville ha ett land som gör skillnad på människor beroende på vart de kommer ifrån. Hon är en klok kvinna som vågar säga ifrån, men många är tysta när diskussionerna kommer upp. Här har du lite underlag, från DN i veckan, för att även du ska våga ställa dig upp.

MYT: Invandring leder till ekonomiska förluster för mottagarländerna
Fel. Flera aktuella internationella studier visar på positiva tillväxteffekter av invandring. Dessa uppstår bland annat av att invandring bidrar till ökad export, ökad specialisering på arbetsmarknaden samt motverkar kompetensbrist och arbetskraftsbrist.

MYT: Invandring innebär en stor belastning på statsbudgeten
Fel. Forskningen visar att de statsfinansiella effekterna av invandring är små. Om de är negativa eller positiva beror till stor del på hur väl arbetsmarknaden tar emot invandrade. Det bekräftas både av svensk forskning och av en analys gjord av OECD.

MYT: Alla utrikes födda som kommer till Sverige lever på bidrag
Fel. En stor del av dem som invandrar till Sverige kommer för att arbeta eller studera – många får uppehållstillstånd på grund av de har ett arbete i Sverige. Sysselsättningsgraden bland utrikes födda män som bott i Sverige i minst 16 år och med asyl som grund för uppehållstillstånd är över 70 procent. En ny svensk studie visar att utrikes födda inte har högre risk att hamna i bidragsberoende än inrikes födda. Men det tar fortfarande alltför lång tid för nyanlända flyktingar att komma in på arbetsmarknaden.

MYT: Invandringen leder till lönedumpning och invandrarna tar jobben från svenskar
Fel. Invandringen tycks ha liten eller obetydlig effekt på inföddas löner och arbetslöshet, enligt internationell forskning. En ny svensk studie visar att flyktinginvandringen inte har påverkat inrikes föddas möjligheter på arbetsmarknaden. En studie av amerikansk tillverkningsindustri visar att infödd arbetskraft inte hotas av en ökad invandring.

MYT: Invandringen har lett till en våg av kriminalitet
Fel. Majoriteten utrikes födda begår aldrig brott, precis som majoriteten inrikes födda. Det är människor med mindre resurser i mer utsatta situationer som begår flest brott.En aktuell svensk studie visar att utrikes födda och deras barn är överrepresenterade i brottsstatistiken men om man tar hänsyn till faktorer som utbildning och inkomst, samt bostadssegregation under barndomen så försvinner brottsgapet helt för kvinnor och till mycket stor del för män.

MYT: Det är omöjligt att ha ett socialt skyddsnät och samtidigt välkomna alla
Fel. Det går att kombinera ett samhälle med omfattande sociala skyddsnät och stor invandring. Länder med omfattande sociala skyddsnät har ofta lättare för att öppna upp för mer invandring än länder med svagare skyddsnät.

MYT: Solidaritet kräver likhet
Fel. Internationell forskning visar att det går att bygga samhällen med stor mångfald, där människor samtidigt är beredda att bidra till det gemensamma. Människor i länder med stor etnisk mångfald identifierar sig inte mindre med sitt land än människor i mindre etniskt mångfacetterade länder.

MYT: Invandrare måste vara beredda att assimilera sig
Fel. Människor som identifierar sig med och upprätthåller band till mer än ett land har tillgång till värdefulla resurser och dessa resurser kan underlätta invandrares integration.

MYT: Sverige är på väg att bli ett muslimskt land
Fel. Däremot framgår det i flera studier att religiös tillhörighet kan underlätta integrationen på många sätt, till exempel genom att en kyrka, moské eller tempel fungerar som en mötesplats i det nya landet.

MYT: De flesta flyktingar är ekonomiska migranter
Fel. Forskningen visar att geografisk närhet och mänskliga band är avgörande för vart asylsökande söker sig. De allra flesta flyktingar flyr över närmaste gräns. Det är bara en bråkdel av världens flyktingar som tar sig till europeiska länder som Sverige. Det sker vid svåra konflikter. Många av dem som kommer till Sverige i dag 2014 flyr från inbördeskriget i Syrien.
Så våga ifrågasätta, våga visa att du respekterar alla människors lika värde och våga säga ifrån.

En kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.