Kommunens ekonomi

Idag vid gruppfullmäktige så redovisade ekonomichefen om hur kommunens ekonomi ligger till. Vilhelminas budget ligger med ett underskott mot budget med ca 9 miljoner. Kommunens verksamheter gör av med mer pengar än de har fått i sin budget.

Kommunen fick tillbaka nästan 10 miljoner från AFA vilket gör att man trots underskotten kommer i balans. På två år har kommunen fått tillbaka över 20 miljoner från AFA. Pengar som kunde ha gått till att investera istället för att täcka upp ett underskott i kommunens budget.

Det finns inget överskott för 2013 trots att lagen kräver att vi ska ett överskott med nästan 6 miljoner. Kommunen har alltså ett svårt ekonomiskt läge även detta år. Vi vet redan nu att det inte kommer några AFA pengar nästa år så nu gäller det att spara, knåpa in underskotten i verksamheterna och snåla. Frågan är om S kommer att göra det? Jag tror inte de kommer att agera så hårt som de borde i detta då de vill vinna val!

Kommunen har en låneskuld på ca 65,4 miljoner då kommunen lånat ca 16 miljoner 2013.
Det kommande året finns inga planer på att låna mera pengar, det är ju valår.

Soliditeten ligger på 71% men då har man inte räknat in pensionsskulden, Som ligger på runt 250 miljoner. Skulle vi lägga in pensionsskulden så skulle vi ha en soliditet på 21%. Kommunen har beslutat att soliditeten inte får ligga under 64% så valet blir lätt hur man lägger in pensionsskulden i resultaträkningen. Soliditet betyder hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital, det vill säga hur förmögen man är.

Underskottet i kommunens verksamheter är nästan 25 miljoner för 2013. Det är utbildningsnämnden som gör av med mest i förhållande till budget, ca nio miljoner, sociala gör av med över 6 miljoner mer och resten ligger på kommunstyrelsen.

Avloppsverket blev väldigt mycket dyrare än det var tänkt. Hur många miljoner vet jag inte men många då bara kostnaden för räntan ligger på mer än 300 000 kr mer än vad man beräknat. Ska bli spännande att se den hanteringen.

Jag tror att S kommer att höja barnomsorgsavgifterna då systemet med Nuddis gett mindre intäkter. Man har kunnat skriva in fler barn på avdelningarna då man i förde systemet då man sett hur beläggningen sett ut.

Det är ett härligt problem att det finns så många barn i vår kommun att barnomsorgen ökar, det ska vi vara oerhört tacksamma för.

Det är Mycket kul på gång i företagen i kommunen där vi idag fick presentationer om hur det går med utvecklingen som drivs på av olika företag i kommunen i bl.a. Kittelfjäll, om utvecklingen av en teknikpark där flera företag som sysslar med teknik är med och om och Turistbyrån och destinationsbolaget.

Jag tycker det är otroligt men utvecklingen i Kittelfjäll där jag ska göra allt jag kan för att hjälpa till, stötta upp och försöka finna vägar för att det ska gå att förverkliga alla de planer som finns. Det handlar om att både bygga men det måste även utvecklas service, distriktssköterskemottagningen Måste vara kvar, liksom handel, kommunikationer och bredband.

Teknikparken är spännande, där de vill samarbeta med Norge. Något jag tyckte var märkligt var att ingen berättat för dem om Mittskandia och deras arbete för att stötta upp näringslivssamverkan mellan våra lokala företag och den norska marknaden. Den här idéen är jätteintressant och det finns många penningpåse att hitta medel i för den här typen av idéer när så många lokala företag går in och satsar. Jag ser stora möjligheter för detta arbete, jättespännande!

Turistbyrån berättar om hur de jobbar med att modernisera upp webbsidor och teknik. Vojmådalen, Vildmarksvägen, Marsfjällen etc. Det finns ett stort intresse för oss ute i Europa. Det är därför så viktigt att våra lokala företag förstår att deras webbsidor måste finnas på fler språk.

Bi fick även en dragning om samarbetet inom Region 8. Viktigt samarbete för oss alla som bor här då kommunerna själva är allt för svaga att göra allting själv, mer samarbete krävs och mindre prestige mellan kommunerna.

Massor av jobb görs för att stärka upp så att människor vill besöka oss. Kul att få den här inspelen till oss i politiken. Det jag ser är att vi behöver bredda kompetensen då det gäller samarbeten över gränser och transnationella samarbeten.

Det här är lite kort om vad som kommer att diskuteras kommande fullmäktige. Så häng med då på direktsänd webb TV.

Undrar du över något så hör av dig..

5 kommentarer

 1. Erik

  Centern verkar inte vara en fena på ekonomi. Nu ska vi ju inte blanda in allas vår Maud:) Soliditet är ett mått på hur stor eller hög andel eget kapital som finns i förhållande till det totala kapitalet. Ju högre soliditet desto bättre betalningsförmåga på lång sikt. Bankerna brukar kritiseras för att vara njugg i sin utlåning till företag eftersom de i regel kräver en relativt stor andel eget kapital i förhållande till det kapital som ska finansieras.

 2. Viveka Abramsson

  Eftersom du inte verkar ha koll på vad som händer i kommunpolitiken så vill jag upplysa dig om att en enig utbildningsnämnd, inte bara sossarna, föreslagit en höjning av barnomsorgsavgifterna. Med den antydan du gör så ska det bli spännande att höra vilka förslag du kommer att framföra i fullmäktige den dag frågan behandlas där.
  Gymnasieskolans ledning har en annan bakgrund än du Maria och bygger inte sitt arbete på EU-bidrag och projektmedel. De bygger, tillsammans med företagarna, sin verksamhet på de behov som till att börja med finns i närområdet och den dagen de närmar sig Norge kanske Mitt-Skandia kan bli en medfinansiär, men jag tycker det känns tryggt att deras idéer inte står och faller med projektmedel.

  • Maria Kristoffersson (inläggsförfattare)

   Tack för din kommentar.
   Det är majoriteten som styr kommunen och som tar fram de förslag som de vill genomföra. Jag förstår att barnomsorgsavgifterna kommer att höjas och att maxtaxan är ett problem. Jag tycker inte att det är ett bra förslag även om mina partikompisar tycker det. jag tror det är förödande att öka kostnaderna för barnfamiljerna som redan idag har ett högt skattetryck trots jobbskatteavdraget. Jag minns mycket klart hur tuffa år vi hade när barnen var små och förstår att unga föräldrar har det lika tufft idag som vi hade det då.
   Då et gäller Teknikparken så är det fantastiskt att de lokala företagen själva finansierar en satsning. Men den samlade erfarenheten av både nationella projekt och transnationella är att samverkan ger så oerhört mycket mer för både utvecklingen och hållbarheten i ett utvecklingsdrivet arbete. Ta gärna kontakt med universitetet, statsvetenskapliga eller kulturgeografiska institutionen så kan de berätta för dig hur de ser på utvecklingsarbete. Vi kan även se att de arbete som Mittskandia gjort lett till arbeten här i Vilhelmina som röding-odlingen i Malgomaj som Gunnar Hörnlund drev på.

   Ett annat exempel är i grannkommunen där engagerade människor drivit på Glesbygdsmedicinskt centrum som idag är i topp i internationella sammanhang. De skapar både jobb, utveckling och teknik som i sin tur driver på jobbskapandet och utvecklingen. Förra veckan var jag och föreläste på ett seminarium som Tillväxtverket höll. gå in där och läs om de samlade erfarenheterna av samverkan.

 3. Viveka Abramsson

  Jag vet inte hur ni jobbade under er tid i majoritet, men för min del känns det helt främmande att styra tjänstemannaberedningen. Utifrån beslut i kommunfullmäktige (kfm) har förvaltningen berett frågan och lagt ett förslag som en enig utbildningsnämnd ställt sig bakom, även de som idag har barn i förskolan. Har den övriga oppositionen andra förslag så står det er fritt att lägga fram dessa när beslut ska tas i kfm.
  Tidigare var avgiften väldigt hög, kanske är det den du minns, men i och med införandet av maxtaxan så är beloppet 3 % av inkomsten men högst 1 260 kr för första barnet, 840 kronor för andra och 420 kronor för tredje barnet. Maxtaxan är inget problem, oavsett vilken avgift vi fastställer så träder den in så snart man uppnått den ersättningsnivån. Skillnaden ligger i hur man beräknar timersättningen.

  • Maria Kristoffersson (inläggsförfattare)

   De pengar vi lägger på barnen idag har vi mångfalt igen när de är vuxna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.