Många frågor kring vården…men få svar!

Nu i helgen har Centerpartiet i Västerbotten stämma där våra valsedlar till nästa års val till riksdag och region/landsting ska bestämmas. Det har varit en lång process som alltid att få fram alla de som vill vara med, lyssna av vad medlemmarna tycker och sen försöka få ihop en lista med namn som väljarna ska rösta på. En mängd olika personer finns med från hela länet där alla vill kämpa för vårt samhälle.

Jag finns med som förslag på dessa listor och det är nu spännande att se vad ombuden på stämman tycker. Jag hoppas verkligen att jag finns med även på söndagkväll då listorna ska vara tagna.

Det är många som frågar mig om vården då de vet att jag finns med i landstingspolitiken. Frågor om både köerna till att få opereras, att få komma till barn och ungdomspsykiatrin, om hur samarbetet fungerar mellan kommunen och landstinget, varför personal säger upp sig och hur det ser ut för att få träffa en och samma doktor när man går till sjukstugan. Många frågor men tyvärr inte så klockrena svar. Det är ju inte mitt lag som bestämmer…

Igår kväll när jag flög hem så träffade jag en person som har erfarenhet från vården. Vi pratade länge och väl och var överens om att det behövs ett nytt ledarskap för vården i länet. Ett ledarskap som vi i Centerpartiet gärna tar över. Vi kan ju inte fortsätt som det görs nu, det måste till en ändring.

Vi ser hur personal väljer att lämna både vårdcentraler och lasarett. Att både läkare och sjuksköterskor väljer att gå till jobb i andra branscher visar på att det är något som är rejält fel. Köerna växer och sjuka människor får stå i kö och vänta istället för att få hjälp och sen kunna gå tillbaka till jobbet. Det är inte bara ett misslyckande för hur vården fungerar i länet. Det värsta är ju den enskilda människan som väntar och har bekymmer med sin hälsa.

Vi behöver en nära och bra vård och man måste kunna välja nåt annat om det inte fungerar. I vårt län är det ju svårt att välja och många Vilhelminabor undrar när den privata vårdcentralen ska öppna. Det finns ett missnöje som vi måste ta på allvar.

Våra vårdcentraler måste få mer pengar och få mer rätt att själva styra över sin verksamhet. Vi behöver kompetent personal som väljer att stanna kvar. Vi måste göra de här tjänsterna nära medborgarna attraktiva. Varje anställd som väljer att sluta är ett stort misslyckande. Vi måste se till att det är kul att jobba, att man kan styra över sitt eget liv och sin vardag och att man har de resurser som krävs nära människorna. Det är då vi får en vård som fungerar.

Läser med förskräckelse att läkare vid kirurgen och ortopedin lämnar sina jobb vid Lycksele lasarett då de inte orkar med organisationen av länskliniker. Så förfärligt och så onödigt. Centerpartiet står för decentralisering och en närodlad politik. Vi tror och tycker att beslut ska tas så nära människor som möjigt och har sagt att vi verkligen inte tror på att centralisera vården som man gör med länskliniker. Det blir bara tungrott och svårt där de små enheterna kommer allt för långt från att styra över sin egen vardag. Nu ser vi vad som händer, vården i inlandet fller samman och hela länet drabbas.

10 kommentarer

 1. Michael Rönnlund

  Privata sjukförsäkringar urholkar den offentliga vården och förlänger köer i sjukvården. Allianspartierna anser felaktigt att det finns 2 köer, en privat och en offentlig vilket är ett feltänk. Mest troligt ett medvetet sådant då man förespråkar det positiva med privata sjukvårdsförsäkringar. De med privata sjukvårdsförsäkringar går före i kön vilket är helt oacceptabelt förstås.

  Privata sjukförsäkringar urholkar den offentliga sjukvården. Både dess ekonomi och köer negativt. Det är inte behovet som styr utan om man har råd med en privat sjukförsäkring.

  Det finns ett begränsat utbud av sjukvårdsresurser: vårdcentraler, sjukhus, ­läkare, sjuksköterskor med mera. Om en läkare behandlar en försäkringspatient betyder det per definition att hen inte behandlar en offentligt finansierad patient, något som läkaren kunde ha gjort i det ögonblicket.

  Vilket i praktiken betyder att den med sjukförsäkring tar platsen i kön för den som inte har sjukförsäkring. Man går före i kön.

  Det är också därför ni moderater försvarar privata alternativ med sk ”olika” köer när det egentligen handlar om samma kö.

  Privata sjukvårdsförsäkringar inte så privata som begreppet antyder. Vanligtvis är förmåner som erhålls via arbetsgivaren skattepliktiga, men privata sjukvårdsförsäkringar är fria från förmånsbeskattning. Vilket i praktiken betyder att det offentliga medfinansierar försäkringarna genom uteblivna skatteintäkter.

  De med privata sjukvårdsförsäkringar går före i kön och den offentliga medfinansierar försäkringarna genom uteblivna skatteintäkter.

  Jag tycker du ska sätta dig in i ämnet privata sjukvårdsförsäkringar och vilken effekt det har på kösystemet och förstå vilken gräddfil det innebär.

  Du har gått på myten att det är separata köer och att den ena privata snabb filen inte påverkar negativt den trögare offentliga kön.

  Finns bra beskrivet i denna artikel från SVD –

  https://www.svd.se/forskare-privat-forsakring-urholkar-varden

  • Maria Kristoffersson (inläggsförfattare)

   Jag håller inte med dig alls och det finns olika forskare med olika inriktning.

   • Michael Rönnlund

    Visst men det är intressant att du inte kan namna en. Dessutom säger du att du inte håller med men vad är det som du inte håller med om?

    Är mitt påstående att det bara finns en kö felaktig eller vad?

    Går inte de med privat sjukförsäkring före i sjukvårdskön?

    Lätt att säga man inte håller med men att förklara vad du inte håller med om är svårare. Inte speciellt trovärdigt.

    • Maria Kristoffersson (inläggsförfattare)

     vi står längt från varandra ideologistkt och tror på olika vägar att nå ett bättre vård. Idag är vården i förfall och många av oss söker alternativ för att få jä,p. Att det finns möjlighet att välja är viktigt för mig. JAg tror att konkurrens driver utveckling och jag tycker att var och en av oss ska kunna få välja mellan olika alternativ och välja det de tycker är bäst för dem. JAg tror inte på en centraliserad vård tex.

 2. Michael Rönnlund

  Det du kallar möjlighet att välja är i verkligheten att de med privata sjukförsäkringar köper sig före i sjukvårdsköerna.

  Hälso- och sjukvårdslagen slår fast att alla ska ha vård på lika villkor, och att den med störst behov ska få vård först.

  Försäkringsbolagen sätter hälso- och sjukvårdslagen ur spel

  De som har råd köper en privat sjukvårdsförsäkring och kringgår hälso- och sjukvårdslagen. Andra som arbetsgivarna anser ska få gå före i köerna får en privat sjukvårdsförsäkring betald av sin arbetsgivare.

  Privata sjukvårdsförsäkringar bör snarast tas bort då de på ett tydligt sätt sätter hälso- och sjukvårdslagen ur spel.

  Bra att du medger att du gillar privata sjukvårdsförsäkringar och att vissa ska ha rätt gå före i sjukvårdsköerna.

  • Maria Kristoffersson (inläggsförfattare)

   Jag tycker att alla ska rött till likvärdig vård. Ingen ska behöva vänta på en canceroperation eller en viktig behandling. Vården i Sverige fungerar inte och ett av de lön dör folk får vänta mest är i Västerbotten. Privata vårdcentraler tar emot fler patienter än offentliga ändå går de offentliga minus.
   Alla har rätt att ta en försäkring så att de kan lita på att få hjälp om det behövs. Små företagare skulle gå i konkurs om de blir sjuka och tvungna att vänta på en operation. De behöver få komma till en doktor snabbt för att inte förlora sina livsverk. Därför behöver de ha en privat försäkring. De får då operation på en annan privat aktör. De går inte före i köer i den offentliga vården

 3. Michael Rönnlund

  Återigen kan du inte förklara på något sätt att det finns två köer. Det finns ett begränsat utbud av sjukvårdsresurser: vårdcentraler, sjukhus, ­läkare, sjuksköterskor med mera. Om en läkare behandlar en försäkringspatient betyder det per definition att hen inte behandlar en offentligt finansierad patient, något som läkaren kunde ha gjort i det ögonblicket. På det viset går den med privat sjukvårdsförsäkring före i den offentliga sjukvårdskön. De i den offentliga sjukvårdskön får vänta längre pga att läkare i den privata sektorn som kunde ha förkortat den offentliga sjukvårdskön enbart behandlar de med som har privat sjukvårdsförsäkring.

  Vilket i praktiken betyder att den med sjukförsäkring tar platsen i kön för den som inte har sjukförsäkring. Det finns alltså inte två köer som du påstår.

  Privata sjukvårdsförsäkringar sätter på det viset hälso- och sjukvårdslagen ur spel. Alla har inte råd med försäkringar och oftast får de med privat sjukvårdsförsäkring den betald av sin arbetsgivare. Dessa individer har en gräddfil som hälso- och sjukvårdslagen inte tillåter.

  Att nån går i konkurs eller inte pga sjukdom är helt ointressant då det gäller hälso- och sjukvårdslagen. Du tycker alltså det är rätt och riktigt att de utan denna sjukvårdsförsäkring ska gå och bära på sin smärta längre än de som har en? De ska behöva vänta längre på en operation? Att som du gör försvara att vissa med god ekonomi köper sig före i kösystemet är en för mig skrämmande människosyn.

  Hur kan effektivitet i det privata kontra offentliga ha nån som helst betydelse när vi diskuterar hälso- och sjukvårdslagen där behovet av vård ska styra inte om man har en privat sjukvårdsförsäkring eller inte?

 4. Michael Rönnlund

  Det är inte skattebetalarnas uppgift att med skattemedel utbilda läkare och sköterskor som väljer att jobba i den privata sjukvården och enbart behandla individer med en privat sjukförsäkring.

  • Maria Kristoffersson (inläggsförfattare)

   Bi har olika ideologi och tror på olika sätt att styra vården. Om man tittar på vilka landsting som fungerar bäst så är de inte socialdemokratiskt styrda. Lös mer på Kolada.se

 5. Michael Rönnlund

  Vi diskuterar inte vem som styr bäst uyan om man som idag ska kunna köpa sig före i sjukvårdskön och bryta mot hälso- och sjukvårdslagen.

  Intressant artikel som beskriver verkligheten där vissa med större plånbok köper sig före i kösystemet. Det är inte i samklang med hälso- och sjukvårdslagen och allians politikerna struntar i det –

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4192&artikel=4676360

  Sen är det bra att dessa privata försäkringar kommer att förmånsbeskattas i framtiden –

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/privat-sjukvardsforsakring-beskattas-fran-nasta-ar

  S + V + MP vill få till förändringar av detta men det satte M+L+C+KD+SD stopp för i riksdagen Ni förespråkar ett pararellt system som gynnar de med privata försäkringar –

  Regeringen har lämnat ett förslag om en lagändring som ska göra det tydligare att den offentligt finansierade hälso- och sjukvården får ge hälso- och sjukvård inom ramen för en privat sjukvårdsförsäkring enbart om principerna om människovärde, behov och solidaritet inte åsidosätts. När ett landsting låter någon annan utföra uppgifter som landstinget ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen ska avtalet även innehålla villkor om detta. Syftet med regeringens förslag är att motverka risken att det utvecklas ett parallellt sjukvårdssystem som innebär att patienter vars vård är offentligt finansierad missgynnas i förhållande till patienter med en sjukvårdsförsäkring.

  http://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2017/maj/11/nej-till-regeringens-forslag-om-privata-sjukvardsforsakringar-inom-offentligt-finansierad-vard/

  Ni förespråkar alltså ett pararellt system som gynnar de med privata försäkringar, de ska kunna kringgå hälso- och sjukvårdslagen och köpa sig före i kösystemet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.