30 år sen Wollmar kom på sin idé

Av , , 4 kommentarer 12

#inpipe firar 30 år i Vilhelmina. Niklas Björnvind och andra i personalen berättar, visar och förklarar. Det är mer än 30 år sedan Wollmar kom på idén om att kunna laga rör i marken utan att behöva gräva upp dem. Han var idésprutan, uppfinnaren, innovatören som många då tyckte hade tagit sig vatten över huvudet. Men nu 30 år sedan har hans idé lett till att runt om i världen lagas avloppsrör och vattenledningar med polyesterrör från Vilhelmina. Det är fler än 20 anställda och verksamheten har utvecklats en hel del under de 30 år som gått sedan fabriken stod klar i Vilhelmina.

Det är kul att så många Vilhelminabor kommer när de bjuder in, det var också kul att se näringskontoret från kommunen vara på plats. De fick höra att Inpipe har mest jobb i städer och att det ligger enbart provrör i Vilhelminas VA nät. Ingen installation har gjorts för att laga ledningar här hemma i den kommun där de verkar. I vår egen kommun gräver vi upp ledningar istället när vi borde kunnat lägga in rör från Inpipe i ledningarna. Det måste vi ändra på även om det är svårt att bli profet i sin hemstad.

Jag frågade hur den nya kilometerskatten som regeringen infört, påverkar dem. De har räknat att det kommer att kosta dem mellan 350 000 kr och 400 000 kr. Pengar som de skulle ha kunnat använda till annat kan jag tycka, anställa en person till tex.

Tack hela personalen för ett bra arrangemang.Så kul att få se och höra om hur företaget byggdes upp och hur sen utvecklingen har tagit det vidare till där de är idag. Så bra jobbat av alla inblandade.

PS! Mest kul var det att se min systers Karins jobb, hon som vågade pröva ett nytt yrke efter många åsvsom kommunanställd. Hon är fantastisk min syster, kan allt!

4 kommentarer

Nu har jag äntligen fått svar på hur det blir med fotvården i inlandet.

Av , , Bli först att kommentera 7

Nu har jag äntligen fått svar på hur det blir med fotvården i inlandet. Det ska nu inte vara något problem att få den tillgodosedd på orten, enligt verksamhetschefen i Lycksele.

Han skriver-” Principiellt har vi tidigare och kommer även i fortsättningen remittera för fotsjukvård även till privata vårdgivare, som tex Lollos fotvård, Vilhelmina. Kostnaden ska då faktureras vår klinik. Detta gäller dock inte egenvård. Vi har inte haft nåt särskilt avtal. Har inte lyckats få reda på hur det egentligen gått till för den patient som varit aktuell i pressen. Vår diabetesenhet har remitterat honom till Lollos enligt ovan i början på året. Vi fann dock ingen faktura och enligt uppgift hade hon inte fått nån remiss, så ny remiss är skickad. Sammanfattningsvis så kommer vi även fortsättningsvis att remittera för fotsjukvård till lokala aktörer som kan tillhandahålla det enligt annat mail. I samband med besök på vår mottagning samordnar vi det med besök hos vår egen fotvårdare.
Med vänlig hälsning, Peter Thorén V. Chef, Medicin o rehabkliniken, Lycksele”

Så det låter ju bra. Det här hjälpt till att vi tillsammans har agerat, frågat och ifrågasatt det här. Jag har ringt runt till olika personer som berörts i frågan och ställde en interpellation i landstingsfullmäktige häromsistens i detta tex. Att de som drabbats har hört av sig har varit till stor hjälp för att driva frågan, så tack!

Nu kämpar vi vidare för inlandet framåt!

Bli först att kommentera

Min mamma är en av många kvinnor med låg pension

Av , , 2 kommentarer 3

När man blir gammal ska man inte behöva oroa sig för att få ekonomin att gå ihop. Man ska inte behöva känna sig otrygg eller orolig för att samhället inte fungerar.

I dagarna så presenterade Centerpartiet sin seniorpolitik. Dagens seniorer är mer sällan fysiskt utslitna, de känner sig friskare och är mer aktiva än förr. Seniorers livserfarenhet och kompetens är en stor tillgång för samhället. Centerpartiet ser de stora positiva och kreativa möjligheterna med att vara senior. Jag ser bara min mamma som är ute och slår med lien och rensar runt huset och inte missar sig varken en hockeymatch eller en politisk debatt. Smart starkt och klok där hon tillför oss i familjen så mycket. Hon är min stora förebild, positiv och ambitiös med ett stort varmt hjärta.

Samtidigt ser vi att det är väldigt olika hur man får ihop ekonomin när man blir äldre. Vi syskon, har ett mammakonto där vi barn sätter i pengar för att ha när det behövs som till nya glasögon, en ny spis eller en resa. Min mamma har jobbat som egen företagare med sitt jordbruk och inom ett ´kvinnodominerat låglöneyrke, hemtjänst, så pensionen är inte så stor. Så för att det ska bli lättare och mindre oro så vill vi se till att alla seniorer får mer pengar i plånboken. Det behövs verkligen. Min mamma är inte ensam, många äldre, inte minst kvinnor, har det svårt ekonomiskt till följd av låga pensioner. Centerpartiet tycker att de som tjänar minst ska få behålla mest. Det gäller både för de som jobbar och de som har jobbat.

Ett annat orosmoln är att måsta vänta för att få vård. Så vi vill också korta vårdköerna med en tillgänglighetsmiljard och se till att man ska kunna få välja mer själv av vad man behöver för hjälp och vem som ger en den hjälp man behöver. Vi vill se mer valfrihet för äldre.

Här ser ni några av de punkter som vårt seniorprogram innehåller.
• Genomföra en primärvårdsreform med målet att fler ska få en fast läkarkontakt
• Göra det enklare för läkare att driva små mottagningar med ett begränsat åtagande
• Korta vårdköerna genom att satsa på en Tillgänglighetsmiljard
• Genomföra ett nationellt sjuksköterskelyft
• Säkerställa äldres valfrihet i hela landet
• Utreda ett särskilt äldrehälsovårdsprogram för att äldre ska få bättre stöd att förebygga ohälsa
• Ingå en nationell överenskommelse kring e-hälsa för att skapa en tryggare, mer tillgänglig och säker vård och omsorg
• Motverka åldersdiskriminering på arbetsmarknaden
• Ge fler äldre möjlighet till ett längre arbetsliv genom bland annat höjd pensionsålder, höjd LAS-ålder och sänkta arbetsgivaravgifter för äldre
• Höja garantipensionen så att de pensionärer som idag har små marginaler ska få det bättre ekonomiskt
• Uppnå mer jämställda pensioner genom att bland annat göra det möjligt att dela pensionsrätterna rakt av mellan föräldrar
• Sänka skatten för äldre
• Att det ska vara lika beskattning av inkomst av pension och inkomst av förvärvsarbete
• Se över möjligheten att utvidga RUT-avdraget för äldre
• Skapa mer jämlika villkor för äldre i hela landet genom att genomföra en översyn av de utgifter och ekonomiska stöd som äldre har idag
• Se förbättringar av reglerna kring generationsskiften i fåmansföretag
• Ge Polismyndigheten i uppdrag att vidta åtgärder för att säkerställa att brott mot äldre förebyggs och utreds effektivt i hela landet
• Göra det enklare för äldre att flytta till en mindre och mer tillgänglig bostad
• Öka byggandet i hela landet genom bland annat mer byggbar mark samt en översyn av regler och skatter som bromsar byggandet och rörligheten på bostadsmarknaden
• Att fler seniorer har förtroendeuppdrag för Centerpartiet
• Säkerställa att det finns lokaler för mötesplatser i hela landet, för att inte minst äldre ska få fler möjligheter att delta i sociala aktiviteter

Hör av er om ni undrar över något.

2 kommentarer

Demokrati är att väljarna bestämmer

Av , , Bli först att kommentera 2

I torsdagskväll drog en debatt igång i sociala medier omkring hur posterna i riksdagens ska fördelas som talmansposter. Jag undrar varför det blev så hett? Är det inte så det fungerar i en demokrati, att väljarna väljer de som de vill ska styra? Idag fördelas posterna till ordförande och vice ordförande i utskotten mellan de två blocken, om det blir ett förändrat system så skulle det betyda att posterna fördelas utifrån valresultatet. Där det kan bli fler block än två.

Det är på samma sätt som vi gör i Vilhelmina efter ett val, vi fördelar poster utifrån vad väljarna röstat. Skulle SD bli största parti så skulle de ju ha ordförandeposten även här. De har fyra personer på sin lista så skulle de få mer än 4 mandat så skulle de stolarna stå tomma. Du kan själv gå in och kolla på www.val.se vilka personer som vill få förtroende att styra kommunen efter valet i höst.

Det är ju väljarna som bestämmer och inte partier. Sen kan man samarbeta tillsammans med andra partier för att få fler poster i styrelser och nämnder. I riksdagen så kan man även där samarbeta som Alliansens fyra partier säger att man ska göra.

Efter att man fått valresultatet så fördels antal platser i utskott i riksdagen och i nämnder kommuner och landsting. Sen väljer man ordförandeposterna som talmän i riksdagen efter hur partierna samarbetar och kommit överens. Det är demokrati och det är alla partier i riksdagen överens om även S. Det är rimligt och demokratiskt att valresultatet styr antal platser och vilka som fått flest personröster bör vara de som väljs in.
Centerpartiet kommer inte att samarbeta med SD. Centerpartiet kommer inte att samarbeta med SD. Centerpartiet kommer inte att samarbeta med SD. Centerpartiet kommer inte att förhandla med SD eller regera med aktivt stöd av SD. Känns som än hur många gånger jag förklarar så kommer påståendet tillbaka. Nej! Centerpartiet kommer inte att samarbeta med SD.

Bli först att kommentera