Lång rapport om även kort….

Här kommer en lång men ändå kort rapport från dagens hälso och sjukvårdsnämnd. Du kan också se mina livesändningar på Facebook där jag berättar lite mer. Leta efter min politikersida: Rättvis vård i inlandet, Maria Kristoffersson till landstinget.

Efter åtta månader av året går vi minus med 190 miljoner, nära 24 miljoner minus varje månad för hälso och sjukvårdsnämnden.

Man kan gå in och titta på hur vården fungerar hos oss i Sveriges kommuner och landstings öppna jämförelser. Du kan själv gå in och kolla. WWW.Kolada.se

Vi som bor i länet har högt förtroende för vårdguiden per telefon, för hjärtsjukvården och strokesjukvården. Lycksele får bra betyg av patienterna och sticker ut bra. Även Norrlands universitetssjukhus får bra betyg.

Köerna till barn och ungdomspsykiatrin har förbättrats och vård på distans ökar precis som vi vill. Antalet hyrläkare minskar dock inte lika mycket som det var tänkt.
Vi har idag allt sjukare patienter på sjukhusen och de multiresistenta bakterierna ökar vilket ger mer bekymmer för de som är sjuka och för de som ska vårda.

Personalförsörjningen är ett bekymmer, många som går i pension och få sökande till de tjänster som kommer ut. Sjukfrånvaron minskar och ligger på 5,7% men kvinnor ligger högre med 6,34%. Män har nästan hälften så hög sjukskrivning. Det måste vi prata om, hur ser kvinnors arbetsliv ut och hur stora krav ställs på kvinnor inom vården? Vad kan vi göra åt denna skillnad?

Ifjol väntade över tusen personer på hörapparat, nu har den kön minskat med hälften.
Det finns synpunkter främst från Lycksele på länskliniker dvs att man centraliserade ledningen och tog bort den lokala ledningen på Lycksele och Skellefteå lasarett.

Inom psykiatrin har det varit tufft i sommar liksom inom Cancercentrum som har haft fullt hela sommaren. Den varma sommaren har gett effekter inom vården både på människor som blivit sjuka av värmen men även på lokaler som inte fungerat.

Landstinget går plus på totalen med 95 miljoner detta då man placerat pengar bra på finansmarknaden och går i vinst på värdepapper. Men mot budget går man minus med 295 miljoner. Runt 30-40 miljoner mer går åt varje månad gentemot vad man har i budget. Så om man inte gått plus på finansmarknaden hade det varit rejält tufft ekonomiskt. Problemet är ju när vi inte längre går plus på värdepapper, lågkonjunktur! Då blir det svårt.

Tandvården går minus främst för att man saknar personal och att man prioriterar barn och unga. Det gör att besök av betalande vuxna minskar och då minskat intäkterna.

Medicinsk teknik är dyrt och nya tekniker då man opererar hjärtsjuka kostar mer än vad vi planerat. Även vård i andra län som transplantationer kostar mer än tänkt. Fler har vårdats och läkarbesöken har ökat. Västerbotten har en hög konsumtion av vård, vi ligger över andra län. Men vi ,inger även bra till på många sätt. Bästa universitetssjukhus, bra cancerforskning och bra cancervård och högt förtroende från befolkningen och bara 7% som röker varje dag. Ju färre dess bättre då rökning medför sjukdomar och svåra såna.

Du kan kolla på WWW.patientenkat.se och se vad människor tycker om vården. Nu måste man ta med i beräkningen hur många som svarat och vad de som inte svarat tycker. Det vet vi ju inte. 59% har svarat i Västerbotten. Många av de som svarat är nöjda och tycker de fått bra vård och bra bemötande. Över 85% tycker man fått den vård man behöver. Män är lite mer positiva i sina svar än kvinnor vilket vi kan göra en egen analys av. Det vi kan bli bättre på är att förklara hur hälsotillståndet kommer att påverka vardagen, förseningar och vilka varningssignaler man ska vara uppmärksam på. Lycksele får lite bättre betyg än övriga sjukhus i de flesta kategorierna vilket jag som inlandsbo är mycket glad över.

Vi fick en genomgång av hur man jobbet med kroniskt trötthetssyndrom. Man vet inte vad sjukdomen beror på och det finns få specialister och ingen behandlingsrutin. Tanken är att ha ett team som jobbar fram behandlingsmetoder. Som kan åka runt i länet till de som har sjukdomen. Vilket är bra och som kan visa väg för andra team för andra sjukdomar. Sär man jobbar i och omkring patientens vardag, arbetsliv, familj och fritid och använder tekniska lösningar.

Folktandvården berättade om sina utmaningar inför framtiden och den nya taxan för tandvård. Allmän tandvård höjs med 2,6%, specialisttandläkaren med 4,8% och munhälsobedömningar som görs av äldre höjs med 8%.

De som har sämre tandhälsa är de äldre, de som har sjukdomar eller mycket mediciner. De yngre har idag bra tandhälsa. Nu förlängs fri tandvård upp till 23 år men frågan är om inte de pengarna skulle ha lagts på de äldre. Sen är det också så att landstinget inte får full ersättning från staten. Så gör sossarna ofta, de ger uppdrag till kommuner och landsting och ställer krav men man skickar inte med full ersättning. Så det blir upp till kommunen eller landstinget att spara någon annanstans.

Jag frågar om Sorsele och får till svar att de jobbar på med frågan och att det finns tandläkare som kan bli aktuell. Så hoppas hoppas!

När det gäller handlingsplanen för förlossningsvården så fick jag med att man ska utforma hur man ska öka tryggheten för de föräldrar som har långt till BB. Så det kändes bra.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.