När det stormar måste man våga stå upp….

Idag på kommunfullmäktiges gruppmöte så hade vi besök av Sveriges kommuner och Landsting, SKL som berättade hur resursfördelningsmodellen fungerar och hur vi kan jobba med den. Alla partier var med och alla partiet kommer att behöva vara med och ta ansvar för de beslut som måste tas.
SKL gick igenom bilder på hur det ser ut hos oss och vad andra kommuner gjort som vi inte gjort.

Annika håller i gruppen och leder oss alla framåt med ett skönt humör trots de tuffa fakta som skrivs oss på näsan. Vilhelminas nettokostnader har ökat långt mycket mer än andra kommuners fram till 2018. Från 2016 till 2018 ökade kostnaderna väldigt brant. 2018 låg vi 8% över vad vi hade i skatter och bidrag, vi gjorde alltså av med 40 miljoner som vi inte hade. De senaste sju åren har kommunen gjort av med mer pengar än vad den har och det måste vi nu styra om. Vi har inte finansierat våra investeringar heller. När vi nu jämförs med jämförbara kommuner så ser det så illa ut för oss, andra kommuner har styrts annorlunda och har det inte lika illa som oss.

Vi ha lagt 17 miljoner för mycket jämfört med de intäkter vi har på förskola, 34 miljoner för mycket på grundskolan, 14 miljoner för mycket på gymnasiet, 16 miljoner för mycket på äldreomsorgen, 3,7 miljoner för mycket på individ och familjeomsorgen, lagt 100 000 kr för lite på LSS och på totalen har vi lagt ut 82,4 miljoner för mycket. 23% i avvikelse där vi borde ligga på noll.

Vilhelmina ligger bland de kommuner som har högst kostnader samtidigt som vi är en rik kommun med goda inkomster. För tio år sedan 2009 var vi en av de rikaste kommunerna. (Min kommentar var att vi sanerade ekonomin även då rejält och minskade personalen. Det var tuffa år då och min roll som kommunstyrelsens ordförande var tuff men nu är det mycket värre). Då låg vi bättre till och sedan 2010 har det gått stupt rätt ner. Nu är vi en av de kommuner i Sverige som ligger lägst ner på skalan.

Slutsatsen är att vi måste prioritera och fatta beslut. En tung sanning att höra för många i salen. Det kommer att vara tufft och vi som politiker kommer att kräva beslutsamhet, att kunna lita på underlag att lita på och politiker som vågar stå där när det blåser. För blåsa det kommer det att göra. Ingen medborgare kommer att gilla det som nu ska hanteras. Alla kommer att beröras. Så det är nu vi får se vilka politiker som har ryggrad och som klarar av att prioritera och vilka som kommer att krypa under sitt ansvar.

Jag hoppas att alla som nu är invalda politiker kommer att hjälpa varandra att ta dessa svåra beslut.
Så det kommunledningen nu gör är en modell för hur resurser fördelas utifrån de pengar vi har och vi kan vara jättesäkra på att kärnverksamheterna får rätt budget. Under februari och mars kommer verksamheterna att jobba fram hur de ska prioritera. Sen får vi politiker prioritera de pengar som finns kvar och besluta om budget i juni.
Har du frågor så hör av dig…

2 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.