Regionfullmäktige idag

Idag är det regionfullmäktige, vårens sista. En vår som varit speciell för oss alla och även för politiken i regionen. Vi har ett minimerat fullmäktige med bara de ledamöter som behövs ur demokratisynpunkt och övriga sitter med digitalt.

Delårsrapporten är ingen rolig läsning. Regionplanen ska tas idag där det handlar om hur regionens verksamheter ska drivas framåt. Där har vi i Alliansen lagt ett eget förslag med mer fokus poå hela länet, på en hållbar ekonomi där vi vill lägga mer på vård. Vi skriver: Vårt vidsträckta län innehåller stora glesbefolkade områden som ställer särskilda krav på hälso- och sjukvårdens utformning. Det krävs en god och nära vård med starka hälsocentraler och sjukstugor, ambulans, akutsjukvårdsplatser, mobila lösningar och distansöverbryggande teknik. Öppettiderna på länets hälsocentraler behöver förlängas. Det leder till att nuvarande primärvårdsakut kan avvecklas. Genom detta kan akutmottagningarna avlastas och vården bli mer likvärdig i hela regionen. Digitala lösningar och hälsocentralerna ska vara första linjens vård för de som inte har ett akut behov.

Det krävs även en starkare samverkan med kommuner för att tillgodose medborgarnas bästa. En samverkan som bygger på gemensamma mål gemensam politisk ledning, att resurser för samverkan utverkas samt att de båda parterna har kartlagt skillnader i synsätt, organisation, regelverk och att man tagit fram arbetssätt för att hantera dessa. En god och nära vård kan säkerställas om vi får en fungerande samverkan i regionen kring vård och hälsa.

Vi är oroade över hur ekonomin kommer att påverka vård, folktandvård, kollektivtrafik, regional utveckling i hela länet. Det är stora utmaningar där vi i Centerpartiet ser att Corona ändå trots ett hårt tryck på vården gett även positiva effekter. Vi är med digitala, kan ha mer digitala möten, vi kan se mer mobila team så att människor inte behöver resa utan att vården åker ut. Tandvårdsbussar är ett sånt exempel.

En mängd olika ärenden ska tas på kort tid så det kommer att gå fort. Du kan följa debatten på www.regionvasterbotten.se kl 13.00 idag

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.