Barn och ungas hälsa

Vi pratade om barn och ungas hälsa vid senaste fullmäktigegruppen. Våldsprevention och folkhälsa, hur hänger det ihop? Per Lindberg som jobbar med frågan berättade.

Psykisk ohälsa och utanförskap kostar mycket, både i lidande och i pengar. Det görs många åtgärder för att stärka elever att klara sin vardag i skolan och på sin fritid. Många barn far illa i skolsystemet där grundorsakerna är många. Ungas möjligheter att få hjälp är inte lika bra so om man bodde i en stad. Våra skolor gör mycket för att skapa trygghet och en bra lärandemiljö för eleverna. Det handlar mycket om samverkan mellan de som har ansvar för barn och unga att verkligen hjälpas åt för att komma framåt. Kommunen jobbar med en kommun fri från våld där skolorna är en viktig del.

Barn som far illa behöver stöd redan tidigt och det måste finnas en fungerande vårdkedja där vård behövs. Det finns nu en grupp där människor från både kommunen och regionen jobbar för att hitta vägar fram. Där man sätter barnet i centrum och så hjälps man åt.
Det finns studier på pojkars aggressioner där man säkert kan se koppling mellan kriminalitet och pojkars aggressioner vid 17 månaders ålder. Skrämmande men bra att veta om när vi ska jobba förebyggande. Förskolan är så viktig för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga. Man föds inte aggressiv utan det är ett beteende som man lär sig.

Att satsa på unga kvinnor och mammor är så viktigt då det är där man kan se varaktiga förbättringar. Vi behöver jobba med värdegrunden, kulturen och att jobba professionellt och systematiskt med våra elever. Där vi jobbar med barn och unga från 0 år till 25 år.

Vi får se forskning av Richard Tremblay som tittat på kriminalitet där man ser kurvan för unga mäns kriminalitet startar vid 15 års ålder. Det hänger oftast ihop med psykisk ohälsa. Där vi ligger högt i rikssnittet för barn med diagnoser.

Det här är ett långsiktigt arbete som kommer att ta lång tid. Men ett oerhört viktigt arbete för framtiden. Det är väldigt viktigt att vi också har statistik som visar på hur det verkligen ser ut. Den statistiken finns inte idag i Södra Lappland.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.