Gleshet måste räknas in….

Det är i små kommuner, glesa kommuner och kommuner långt från regioncentra som först visar att det är något galet i systemet. Det jag pratar om är det utjämningssystem som ska utjämna skillnader mellan kommuner. Ett system som fram till idag fungerat hyfsat men när skillnaderna blivit stora mellan både landsändar och kommuner måste det ske en översyn. Vad kan vi göra bättre?

Så jag är glad över att Centerpartiets förslag om att utreda hela skatteutjämningssystemet nu får stöd i finansutskottet. Det betyder att regeringen tillsätter en utredning som ska ge sig i kast emd systemet som är så svårt att förstå att det är få som verkligen kan det i vårt land.

Utredningen ska se över det kommunalekonomiska utjämningssystemet med fokus på utveckling, tillväxt och likvärdig service i hela landet. Där likvärdig service är en fråga som är oerhört viktig för oss. Vi ser i det system som finns idag så har vi egentligen råd med en enda skola! Det är ju omöjligt utifrån att vi har en så vid kommun som har stora avstånd och flera små centra.
Det är ju flera med mig som bloggat om att systemet måste ändras och nu kan vi berätta att vi fått frågan ända hit. Sen måste vi ju vänta in utredarna och se vad de säger.

Vi tycker att det är självklart att du ska få bo vart du vill och att du ska kunna få ta del av samhällsservice i hela landet, även om det kommer att se olika ut. Det ska inte spela någon roll om en kommun är gles, har få invånare är liten eller stor, eller om de som dör är fler än de som föds. För många glest befolkade kommuner är det uppenbart att det finns strukturella förutsättningar som gör det svårt att klara behovet av kommunal service utan ett system för skatteutjämning. Så därför är det så viktigt att just gleshet räknas in och tas hänsyn till i utjämningssystemet.

Vi i Centerpartiet vill att människor ska kunna bo och leva i hela Sverige. För att det ska fungera behövs ett rättvist kommunalt utjämningssystem. Det är något som beslutades om 2019 på vår partistämma att Centerpartiet ska driva frågan om en ny översyn av skatteutjämningssystemet. Nu blir detta verklighet.

Vi vill att systemet ska:
• -utgå från en garanterad servicenivå i hela landet.
• – vara utformat så att det skapar fler företag, fler jobb och tillväxt. Så det ska löna sig för en kommun att stärka företagsamhet och jobbskapande
• -att gleshet i högre grad ska beaktas inom ramen för utjämningssystemet

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.