Indundrande revisorer…

Även denna gång när revisorerna tågar in i regionfullmäktigesalen så bävar jag. Jag känner mig så ansvarig över all den kritik de levererar. Jag är ju en av de som sitter där som ansvarig politiker. Även om jag inte finns med i majoriteten som styr så är jag ändå en ansvarig politiker.
Den här gången så går regionen bra då statliga bidrag för pandemin rullat in och regionens placeringar på börsen har gått lysande. Revisorerna är helt eniga i denna massiva kritik som de nu lämnar. Det brister i styrning och ledning och det är regionstyrelsen och hälso och sjukvårdsnämnden som har problem med styrningen. Den beredning jag sitter i fick ingen kritik utan där fungerar det. Störst problem är i HSN hälso och sjukvårdsnämnden som allt för passiv.

Räkenskaperna är rättvisande och interna kontrollen är ok förutom i regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden eller hälso och sjukvårdsnämnden där de stora pengarna ligger. Regionen når inte de mål som är uppsatta för god ekonomisk hushållning.

När Peter Olofsson som det politiska högsta hönset i regionen tar ordet så är inte han lika bävande, han tycker tvärtemot revisorerna att de gjort allt som de ska. Han lyfter vaccinationerna som funkat bra och han tackar personalen för det goda resultatet vilket jag håller med om. Det är ju personalen som slitit hårt och fortsätter slita hårt gör att vi har en vård som fungerar.

Personalförsörjning är det verkliga problemet, det gör att det saknas människor att anställa. Det är ett värre problem är ekonomin. Finns inte personal så kan vård inte ges.

Det finns mycket att göra för att få en region i verklig balans och det finns så mycket att göra för att vården sak fungera bra i hela länet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.