machokultur, ojämställdhet och maktstrukturer som faktorer för folkhälsa

Är regionen jämställd?
Svaret är direkt nej! När årsredovisningen debatterades så lyfte jag frågan. Vi kan läsa att 34% av kvinnor och 6% av män i länet är rädda och otrygga för att gå ut. Rädslan finns där även om risken för kvinnor att bli utsatt för våld är i det egna hemmet. Vi kan även läsa i årsredovisningen att hälsoläget är sämre i Södra Lappland jämfört med länet i stort. Det förklaras med demografi och socioekonomiska faktorer. Jag vill lägga in machokultur, ojämställdhet och maktstrukturer som faktorer för folkhälsa.

I det jobb jag gjort i beredningen för folkhälsa och demokratin så gick jag en utbildning i just folkhälsa som gavs av Umeå universitet. Där skrev jag och två politiska kollegor en rapport ”Underordning som faktor för folkhälsa”. Nu har Umeå universitet fått forskningsmedel för att forska inom det området. Det känns bra och det ska bli intressant att se vad de kommer fram till.
Vi vet att den samiska befolkningen har en sämre hälsa. 36% av renskötande män har suicidtankar.
Storuman hade en våg av självmord bland unga. Det är skillnader i länet som vi måste göra något åt.
Regionen ska börja jobba med jämställdhetsintegrering och det behövs verkligen.
Regionen har över 70% kvinnor i personalstyrkan. Kvinnodominerade arbeten har lägre lön och sämre arbetsvillkor än manligt dominerade. Kvinnor drar ett tungt lass även i det privata livet. Det här kan vi se konsekvensen av i sjukskrivningsstatistik.

Regionen behöver bli bättre på att belysa jämställdhetsfaktorer. Hur blir vi ett jämställt län? Vad gör vi för konkret för att bli jämställda? Centerpartiet är ett feministiskt parti där jämställdhet är ett viktigt område. Vi tycker att jämställdhet borde ta större utrymme i årsredovisningen från Region Västerbotten.
Se mål 6 Jämlik och jämställd vård. Där finns ingen analys eller något resonemang om hur målet medjämställdhet ska nås. Eller mål 11 Attraktiv och jämställd region där det inte heller finns något resonemang om hur regionen ska bli jämställd. I mål 12 kan vi se att bara 8% av de företagsstöd som gått ut i tillverkningssektorn har gått till företag som drivs och ägs av kvinnor.

Till nästa årsredovisning hoppas jag få se mer av resonemang, analyser och åtgärder för att på riktigt bli en jämställd region. En jämställd region kommer inte av sig självt, det måste var och en av oss jobba för varje dag.
Vad tänker du kring detta?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.