Konkreta förslag för BB i Lycksele nobbas

Även i veckans regionfullmäktige debatterades det om BB i Lycksele och förlossningsvården och kritiken mot regerande majoritet är stor. Om man lyfter blicken ser vi att förlossningsvården har stora problem i hela landet och inte minst då i de orter som växt. Krisen i förlossningsvården är på riktigt och måste lösas. Men det hjälper inte att kritisera majoriteten som sitter med hörselkåporna på. Det måste till verkliga konkreta förslag som går att realisera. det måste till ett nytt ledarskap i regionen!

Förlossningsvården i Sverige håller hög kvalitet, men det finns stora utmaningar. Det måste bli fler som vill jobba som förlösande barnmorska och det behöver bli mer attraktivt att vara barnmorska.

Vi kan också se att det är stora skillnader i vilket stöd kvinnor får i samband med förlossning. Det kan vi inte acceptera då vi ska uppnå likvärdig vård i hela landet.

Centerpartiet har flera konkreta förslag och vi vill:
• Köpa uppdragsutbildning för de som vill utbilda sig till barnmorska, idag är det trots utbildning i Umeå bara några få elever som bor i Västerbotten som tar examen varje år. Förre än de som går i pension.
• Utbilda fler barnmorskor och att få fler att vilja stanna kvar i yrket. Det behövs insatser för att göra det mer lönsamt att utbilda sig till barnmorska och förbättra villkor inom barnmorskeyrket.
• Satsa på bättre arbetsvillkor och högre löner för barnmorskor.
• Få fler att vilja jobba som förlösande barnmorska. Samverka mellan BB och primärvården för att få rullande scheman.
• Många barnmorskor har en stressig arbetssituation och små möjligheter att göra karriär. Därför behövs fler möjligheter att klättra i karriären och höja sin lön. Centerpartiet vill införa särskilda karriärtjänster för barnmorskor, i likhet med vad som genomförts inom läraryrket.
• Centerpartiet vill även satsa på att göra det mer lönsamt för sjuksköterskor att vidareutbilda sig till barnmorska. Vi vill därför satsa särskilt på att sjuksköterskor som utbildar sig till specialister ska kunna få lön under tiden, precis som på läkarnas specialistutbildning.
• Vi vill ge Socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer för att skapa förutsättningar för en mer jämlik förlossningsvård. Det måste skapas en större enhetlighet kring vad vården i samband med förlossning ska innehålla. På detta sätt kan alla kvinnor oavsett var i landet de bor känna sig mer trygga i att de får bästa möjliga vård och omhändertagande.
Att alla blivande föräldrar ska känna sig trygga inför sin kommande förlossning är så viktigt oavsett vart man bor. Det är en grundläggande trygghetsfråga och måste prioriteras. Här måste alla vi politiker hjälpas åt för att prioritera och styra åt rätt håll.
Vi behöver också alla goda inspel och förslag som medborgarna har för att tänka nytt och tänka framåt. Så hör av dig om du har tankar kring detta.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.