Världens bästa land för livsresor

Madelaine Jakobsson i Nordmaling har varit en av de som ansvarat för att ta fram ett skolpolitiskt program, gammal lärare som hon är. ”En skola för livsresor” har många nya politiska förslag för att förbättra svensk skola.

Grunden för individens möjligheter att kunna göra sin egna livsresa läggs i förskolan och skolan. För oss så är det viktigaste i ett liberalt välfärdssamhälle att ge alla barn möjlighet att gå i en bra skola. En skola som stöttar och stimulerar, som ger mer till dem som behöver det, som ställer krav och som frigör kreativiteten. En skola med höga förväntningar på alla barn och ungdomar oavsett bakgrund. Detta är den skola som vi vill förverkliga. Vi ska bli världens bästa land för livsresor.

Kommunerna måste också ges rätt förutsättningar för att utveckla skolan i hela landet. Därför lägger vi också fram förslag för en ny skolpengsmodell som gör just det.

Centerpartiet värnar om eleverna. Målet för vår skolpolitik är en skola som möter varje elev utifrån individuella behov. En skola som, oavsett var den ligger eller vem som driver den, ser och ger förutsättningar för varje elev att lyckas. En skola som möjliggör livsresor. Det är också en skola med respekt för professionen, där rektorerna och lärare trivs och känner stolthet för sitt uppdrag.

Vi är det enda parti som tydligt försvarar att skolan ska fortsatt vara kommunal och samtidigt står upp för valfriheten.

Vi föreslår att behovet av att betygsskalan innehåller ett betygssteg för underkänt – betyget F utreds. Elever med F i svenska, engelska eller matematik är utestängda från alla nationella program i gymnasieskolan och det finns få vägar till vidare utbildning och ut i yrkeslivet för dessa ungdomar. Det bidrar till utanförskap och sociala problem.

Med det här förslaget kommer en större skolpeng att gå till de skolor som tar ett större ansvar. Som verkar i glesbygd, som anställer en större andel behöriga lärare eller hanterar en hög andel elever med särskilda behov.

Reformpaketet innehåller flera reformer för att säkra att resurserna i skolan används för att höja kunskapsresultaten. Vi säger stopp för vinstuttag för skolor som inte ger eleverna det de har rätt till. Vi vill införa sanktionsavgifter för skolor som missköter sig eller fuskar med kvaliteten. Vi vill också se skärpt kontroll av utländskt ägandeskap av skolor och att tillstånd ska kunna nekas på säkerhetspolitiska grunder.

Skolan är så viktig så att vi nu har ett program för skolan i hela landet känns väldigt bra. Bra jobbat Madde!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.