Arctic Center of Energy

Träffade Northvolt i veckan som berättade om hur de jobbar både lokalt och globalt för att nå de högt uppsatta mål de har för sin produktion. De startar en processteknikutbildning på campus i Skellefteå nu i höst och de satsar på att fånga internationell arbetskraft. De har ett industriråd för att ta fram de utbildningar som den gröna omställningen kräver i samarbete med LTU, Chalmers och andra universitet. De bygger nu ett kompetenscenter för både forsning och utbildning för att kunna ligga i framkant i den här snabba utvecklingen. Där de söker stöd från energimyndigheten som jag kan tycka är lite bakåtlutade i den här frågan.

De ska bygga en pilotanläggning i samarbeten med annan industri där en kan komma in som leverantör och testa sina nya produkter utan att störa pågående produktion. Frågan är vart den anläggningen hamnar, i västra Götaland eller i Norra Sverige? Det som sker i norr förskjuter intresset för den här typen av satsningar norrut där Sverige börjar lära sig att blicka norrut istället för att rikta blicken mot södra Sverige. Skellefteå är ett föregångarexempel och Sverige ett föregångarland då det gäller elektrifiering.

Vi i Sverige är inte så vana vid att en flyttar runt i världen under ett arbetsliv men det är så de ser att arbetskraften kommer att röra sig framåt.

De deltar i olika Eu finansierade projekt som aktör som i Horiozon och andra program. Där de helst ser offentliga aktörer som koordinatorer so universiteten. Det är ju klokt, företag ska ju delta med sina premisser och det offentliga ska bistå med sitt ansvar.

Sverige är ett litet land och måste samarbeta med andra länder då det gäller forsning i materialutveckling. De svenska forskarna måste få möjlighet att ligga i framkant och kunna bli starkare i en global konkurrens.

Umeå universitet har inte varit så intresserade att röra sig utanför Umeå men har nu förstått att de måste finnas även i Skellefteå. De samarbetar med Hydro i Norge och de finska universiteten. Vasa har gjort ett intressant arbete i samarbetet med Vasa universitetet, Åbo akademi och två yrkestekniska högskolor. De har gemensamma lab tex som stärker samarbete och innovationslust.

Det är för långa handläggningstider idag hos Migrationsverket för att få in arbetskraft från utomnordiska länder som Northvolt är beroende av. Där behöver Sverige trappa upp sitt arbete för att vi ska klara av kompetensförsörjningen. De har rekryterat från 120 länder idag och har mång som söker sig till dem, fast då är migrationsverket bromsen. De har praktikanter på alla nivåer för att få in människor som inte varit inne på arbetsmarknaden tidigare där många har utomnordisk bakgrund. De är nu ca 5000 anställda och ska inom ett år vara 1200 fler personer fler anställda i Skellefteå, så det finns många jobb att söka.

Deras önskelista till regionen är när det gäller satsningar på forskning och industriutveckling är att gränserna mellan länen måste raderas ut. Det får inte vara hinder i länsgränser och strukturer från det offentliga om vi ska klara av omställningen. Alla måste hjälpas åt. Vi måste vara starkare som aktör i norr mot andra regioner. Industrin måste samarbete över länsgränser och det offentliga måste stötta detta. Här måste regionen spotta upp sig för att hjälpa till.

Ett mycket intressant möte där framtiden knackar på så det ruskar på sig i de offentliga stenhusen…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.