Det ska bli lätt att göra rätt.

Måste vi verkligen höjda klimatambitionerna, satsa på minskade utsläpp och göra vårt land till ett grönt föredöme i världen? Det finns de som förnekar klimatförändringar och tycker att vi svenskar inte ska behöva ta mer ansvar än de gör i östasien eller nån annanstans i världen. Det de inte har förstått är att när vi i sverige visar vägen så leder vi även utvecklingen och ökar intresset för satsningar i sverige. Ett resultat vi kan se i Skellefteå och Boden där företagen som leder utvecklingen satsar och tjänar på det. Sverige tjänar på att ta ett stort klimatansvar och att ligga före. Det är viktigt för framtiden att vi tar stora steg nu.

En viktig del i det nya programmet är att inkludera så många som möjligt i klimatomställningen. Alla, på landsbygden och i städerna, såväl hög-, låg-, som medelinkomsttagare, ska ges full möjlighet att vara med, att välja det som långsiktigt lönar sig, både miljömässigt och ekonomiskt. Det ska bli lätt att göra rätt. Här kommer några punkter:

Att det ska införas en ny kraftfull klimatbonus för dels nya billigare miljöbilar, och dels begagnade miljöbilar, så att alla, inte minst de som är beroende av bilen på landsbygden, har möjlighet att byta till miljöbil. Det ska även gå att billigt leasa både nya och begagnade miljöbilar. Om resurserna är begränsade ska bonusar prioriteras till de som är beroende av bilen på landsbygden.

Att Sverige inför en ”tanka svenskt”-politik som syftar till att konsumenten får konkurrenskraftigt grönt svenskt biobränsle av svenska råvaror, där skatt och moms på alla biodrivmedel, hög- och låginblandade, inklusive biogas och vätgas, ska sänkas till ett minimum. Självförsörjningen av biodrivmedel ska gynnas genom att så konkurrenskraftigt som möjligt upphandla en omfattande beredskapsproduktion av inhemskt biobränsle som skapar en inhemsk produktionsbas, och där det finns incitament och krav på att denna upphandlade produktion säljs billigt i Sverige.

Att laddinfrastrukturen byggs ut med incitament för hemmet, bostadsrättsföreningar, arbetsplatsen, på parkeringsplatser och på vägar och farleder samt att regelverken för bidrag och installation ses över. Knytpunkter på landsbygden, som bemannade mackar och lanthandlare, bör ges möjlighet att bli snabbladdningspunkter. ”Rätt till laddning” ska införas i anslutning till privatägda lägenheter med möjlighet att installera laddstolpe på egen bekostnad. Ett mål om minst 150 000 offentliga laddpunkter till 2030 upprättas.

Att alla ges möjlighet att vara med och spara på såväl elräkningen som klimatet, genom att energibesparingar inkluderas i ett utvidgat grönt avdrag och med införandet av klimatkrediter. Ett mål sätts upp om att inga permanenthus värms upp med enbart direktverkande el eller olja efter år 2025.

Att acceptansen för, och möjligheten till, utbyggd elproduktion ökar, genom att underlätta installation av solceller och privatpersoners försäljning av solenergi till elnätet, att säkerställa tillräcklig ersättning för närboende och lokal skatt till kommuner vid utbyggd vindkraft och solcellsparker, att fullt ut regionalisera fastighetsskatten på elproducerande fastigheter och förbättra möjligheterna att skapa lokala energigemenskaper.

Att begränsningen på tio kärnkraftsreaktorer tas bort, och målet om 100 procent förnybar elproduktion till 2040 ändras till ett mer ambitiöst mål om ett 100 procent fossilfritt energisystem till 2040. Alla kärnkraftsaktörer ska själva bära kostnaderna för säkerhet, avfallshantering och olycksförsäkring. Det kräver ökade avsättningar för avfallshantering. Kärnkraften ska inte subventioneras vid vare sig byggnation, drift eller avveckling.

Att en kriskommission för ny kraft tillsätts med uppdrag att se över lagstiftning och tillståndsprocesser och korta handläggning till maximalt två år. I samband med det tillsätts en utredning i syfte att ta fram förslag på en reformerad miljöbalk, som bättre balanserar hänsyn till såväl miljö som klimat. Sverige bör likt Danmark införa villkorade tillstånd från Försvarsmakten, där Försvarsmakten redogör för vad som krävs för ett godkännande.

Att snabbladdning för fordon ska erbjudas på Trafikverkets alla rastplatser runt om i landet, så att externa leverantörer snabbt kan bygga ut laddinfrastrukturen. Dagens klimatpremie till miljölastbilar förlängs.

Själv gillar jag att det ska vara lätt att göra rätt och bättre laddinfrastruktur mest, men gillar inte kärnkraft, men jag kan förstå ställningstagandet från stämman. Hur tänker du?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.