Helena, drottning av landsbygden

I förra veckan utsågs Helena Lindahl till landsbygdspolitisk talesperson för Centerpartiet. Så himla bra! Vi som känner Helena vet att det är här hon brinner som mest. Hon skriver på sin facebook;

”Sverige är i stora delar ett landsbygds-land. Många bor och arbetar där, en enorm andel av vår varuexport springer ur landsbygden och livsvillkoren där spelar roll för hela landets utveckling. Landsbygden är därför viktig, inte bara för sin egen skull utan även för städerna. Mår landsbygden bra och ges förutsättningar att utvecklas så kommer det vara bra för Sverige.
Ni som följt mig en tid vet att jag är besjälad av att flytta mer makt – över så väl beslut som ekonomi – närmare köksbordet. Vissa saker kan bestämmas från huvudstaden, men mycket kan bättre hanteras lokalt och kan också skapa incitament och förutsättningar att utveckla de egna bygderna. Det måste finnas förutsättningar att i högre utsträckning påverka och styra den egna utvecklingen i dialog med medborgarna i den egna kommunen eller regionen. Min övertygelse är också att landsbygdsnäringarna, inte minst de gröna, kommer behöva uppvärderas i en nära framtid. Skogen, jordbruket, gruvor och de industrier som bygger upp råvarornas värdekedjor är av strategiskt stor vikt när Sverige möter framtiden.”

Känns väldigt bra för mig som landsbygdsbo, Centerpartist och kompis. Jag passar på att berätta för er vad jag tycker var det viktigaste i den landsbygdspolitik som vi driver, som gör det möjligt för hela Sverige att utvecklas, en hoppfull, grön och liberal politik för livsresor i hela landet. Vi driver t.ex. för BB ska finnas nära, att få skriva av studielån, bättre vägar, rättvisare skatter, infrastrukturlyft för hela landet, närmare vård, mer egen livsmedelsproduktion, att epor ska få köra fortare, satsninar för att kompetensförsörja och mycket annat….

Här kommer några punkter:

Att det utformas ett system för avskrivning av studieskulder för den som flyttar till glesbygdskommun för att arbeta inom ett bristyrke med markant kompetensbrist.

Förlossningsvården ska finnas närmare kvinnor genom en sammanhållen vård som möjliggör fler barnmorskeledda kliniker som kompletterar de större sjukhusen.

Centerpartiet vill att en lägsta acceptabel vägstandard antas, som möjliggör en nollvision om sänkta hastigheter på landsvägar.

Sveriges beredskap när det gäller livsmedel och kritiska insatsvaror stärks genom samverkan mellan det offentliga och näringslivet, där beredskapsåtgärder kan säkerställas genom avtal och ersättningar.

Centerpartiet vill att det ska antas nationella och uppföljningsbara mål för produktionen och försörjningsförmågan av livsmedel i Sverige. En målsättning ska vara att vi producerar åtminstone 80 procent av den mat som konsumeras och som vi har goda förutsättningar att producera i Sverige.

Centerpartiet vill att lönegolvet för arbetskraftsinvandring stoppas.

Yrkeshögskolan byggs ut med minst 20 000 utbildningsplatser de kommande åren.

Centerpartiet vill att ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafik införs, samt att samarbetet över de nordiska landsgränserna stärks för att förbättra tillgången till kollektivtrafik i gränsregioner.

Centerpartiet vill att en infrastrukturberedning tillsätts som likt försvarsberedningen kan lämna förslag på insatser som behöver göras för infrastrukturen som helhet.

Regelverken kring A-traktorer måste ses över för att öka säkerheten men också öppna för möjligheten att göra det tillåtet att framför moderna A-traktorer snabbare än vad som i dag är fallet.

Vad tycker du om detta ? vad behövs ytterligare?

2 kommentarer

  1. sven

    Synd inte Helena är partiledare i ert parti , då tror jag att C blivit nåt att räkna med igen.
    C är ju inte så mycket att räkna med för tillfället . Var medlem i många år innan balkongtyckarna tog över.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.