Utredaren själv

Ungefär så här säger Lars Högdahl Särskild utredare för ’Styr samverkan – för bättre service för medborgarna och vad de kan betyda för Västerbotten’.
Samverkan är svårt då vi alla lever i våra strukturer. Men om vi kan se över gränserna finns massor av kompetens, möjligheter och effektivisering.
Exempel: Om man blir sjuk och måste byta arbete så går man till AF som säger att du är för sjuk för att vi ska kunna finna ett jobb, du går till FK som säger att du kan ju jobba, då går du till socialkontoret som säger att du får sälja det du har för att få försörjningsstöd?..Du har svarte Petter som du får gå runt med ett par varv.
Lokala utvecklingsgruppen är deppiga för kassaservice har lagts ner liksom byabutiken.
Brandkåren är en timme bort, men jaktlaget är framme på en kvart om man kör på ett vildsvin, tänk om man skulle kunna koppla ihop ett nätverk för att få räddningstjänsten att arbeta ihop med lokala grupper då skulle tant Agda få hjälp fortare om hon ramlar?.

Lars berättar vidare om förslaget som jobbats fram som nu remissas. Grunden är medborgarnas behov som ska styra. Myndigheterna ska samverka tillsammans med kommunerna. Olika aktörer ska in och hjälpa till både privata och ideella. Styrsignalerna ska vara precisa. Landsbygden har ett eget behov. I varje kommun ska det finnas servicekontor som kan ge service i det stora och det ska finnas små lokala servicepunkter som kan ge en grundservice på distans. De som jobbar ska vara serviceperson och inte främst myndighetsperson och gilla att jobba med och för människor.

Kommunen får göra en serviceplan som går till Länsstyrelsen som lägger ett pussel av behoven. Detta går sedan till regeringen som ska ta myndighetsbeslut vad som är rimligt.

På landsbygden så ska det finnas mindre servicekontor i lanthandeln eller i bygdegården eller annan plats. Där ska det finnas webbteknik, kundarbetsplats med webbkamera. Det kan kompletteras med mobila servicepunkter via lantbrevbärarna som ska kunna hjälpa till med diverse service. Trygghetslösningar för landsbygd där den ideella sektorn ska kunna kopplas in.

Slutförslaget handlar om förtydliganden och preciseringar av medborgarperspektivet. Det är medborgarens behov som ska styra och inte myndigheternas. Det ska vara likvärdig service i hela landet och utförarna kan skilja sig mellan olika platser. Samarbeten mellan myndigheter och kommuner, privata och ideella måste förenklas. Servicestrukturen måste förtydligas och lagförslag måste till för att kunna styra upp detta.

Gamla uppifrån strukturen måste bort, länsstyrelsens roll måste förtydligas, regionerna måste in i samverkan och man ska inte kunna dra in service utan att ha diskuterat nya lösningar av samhällsservice.

Regeringen måste ta taktpinnen och styra upp detta. Samordningen i regeringskansliet måste bli bättre. Man måste vara tydlig och konkret.

Politiken måste sen få till en omställningsorganisation för att realisera arbetet. Pengarna kan tas från regeringsanslaget?..

Se mera här: www.sou.gov.se/lokalservice

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.