Kommunalrådets Årskrönika 2009

Det här året har varit lärorikt, intressant men även mycket tufft och svårt. Att gå in i maj månad och ta över ordförandeklubban i kommunstyrelsen var spännande men samtidigt något jag sett fram emot och förberett mig för. Det krävande jobbet som behövdes tog energi och många strategiska val krävdes för att få en linje i hur vi skulle jobba för att få resurserna att räcka till. Tyvärr så är glappet fortfarande för stort mellan hur mycket vi gör av med i kommunens verksamheter och de resurser som kommunen har tillgängliga. Detta glapp kommer att visa sig i ett underskott även detta år. Ungefär 85 % av kommunens verksamheter rör förskola, skola och omsorg så det är där de stora kostnaderna ligger och därmed de stora sparbetingen. De övriga 15 % är vatten, avlopp, gator, vägar, administration och service till medborgarna osv. Ett sparbeting ni säkert märkt av under julens myckna snöfall är att det inte röjts snö. Underskotten beror på att vi inte lyckats med att krympa skolornas verksamhet efter ett minskande barnantal, ökade behov i äldreomsorgen utifrån en åldrande befolkning och ett ökat antal handikappade och funktionshindrade även det utifrån att den största andelen av befolkningen är äldre. Finansieringen sjunker då vi befolkningen minskar. Trots att 243 personer flyttat in i kommunen under året så minskar vi med 75 personer då personer flyttar och det är färre som föds än vad det är som dör. En annan förklaring är att kommunal fått upp sina löner rejält under perioden, äntligen kan jag tycka. Det var på tiden lönerna höjdes för personal i omsorgen. En anställd idag i äldreomsorgen får ut flera tusenlappar mer i sin privata plånbok jämfört med för tre år sedan vilket vi är väldigt stolta och glada för.

Att ställa om ekonomin i en lågkonjunktur, finanskris och arbetslöshetskris är en rejäl uppgift som vi jobbat för att få folk att förstå bakomliggande orsaker till. Det är så lätt att skylla på sittande majoritet men då lurar man både sig själv och väljarna. Då det är demografin och globaliseringen som lägger grunden för vår resursbrist i kommunen, inte vilka som styr just nu. Den demografiska öknen sprider sig säger vissa, länsstyrelsen ser demografin som ett oerhört hot då de ser att så många kommuner i länet inte kommer att klara av att behålla samhällsservicen då det kommer att vara bara en person i arbete för varje person som är pensionär i vår region. Det säger sig självt att skattebasen då är för liten. Idag är det tre personer i vår kommuns per varje pensionär men inom kort kommer det att vara bara två personer i arbete per pensionär. Därför måste vi lägga våra krafter på att skapa arbete där unga vill och kan jobba. Destinationsutvecklingen av Södra Lappland är ett sådan strategiskt val att jobba med då turism och besöksnäringen är den näring som växer mest i världen. Att utveckla ett besöksmål för internationella besökare kommer att både tillväxt, arbete och en bredare skattebas för kommunen och regionen. Globaliseringen ställer stora krav på våra företag och på oss själva då vi är så beroende av hur ekonomin ser ut i världen då den påverkar vår vardag högst påtagligt. Kommunernas finansiering styrs av den globala ekonomin på ett sätt som vi inte sett tidigare. Vilhelmina kommun har tillgångar i skogar och i fastigheter, Vilhelmina kommun koncern har ca 200 miljoner i lån varav VIBO står för den största delen. Vi är alltså skyldiga ca 27 000 kr per invånare.
 
Alliansen i Vilhelmina ska fortsätta jobba med att få en god samhällsservice till medborgarna i form av barnomsorg, skola och omsorg åt äldre och handikappade med de resurser vi har tillgängliga. Vi kommer även att jobba strategiskt för att öka tillväxt, sysselsättning och utbildning för att skapa en grund för företagandet. Att bygga ut flygplatsen är ett steg i detta arbete som vi gör tillsammans med näringslivet och kringliggande kommuner. Vi kommer även att öka samarbetet med våra grannkommuner för att finna gemensamma lösningar där vi kan samarbeta som omkring gymnasieskolan, avfallshantering, miljö och energifrågor. Men även för samnyttjande av resurser. Vi ska jobba för att det byggs vindkraft och att våra naturresurser nyttjas hållbart. Vi som politiker måste även våga pröva nya sätt att driva verksamheter, en mångfald av olika driftsformer ger bättre möjligheter att välja och anpassa för att medborgaren ska få så god service som möjligt.
Vi kommer att lägga en plan för hur vi ska jobba de kommande åren och även för hur vi vill att det ska se ut 2014. Vi ska vara öppna och transparanta för att berätta hur vi tänker jobba, vad vi gör och hur ekonomin ser ut för att medborgarna ska kunna följa med och se vad som händer. Vi kommer att mäta all vår verksamhet ur ett brukarperspektiv så att vi vet vad medborgarna tycker om det vi gör. Vi ska mäta och jämföra oss med andra kommuner så vi vet hur vi ligger i kvalitetsnivå. Vi ska berätta om både det som är svårt och det som är mindre svårt och vi ska vara ärliga då vi beskriver ekonomin i kommunen och dess förutsättningar.
Vi ska öppna upp för valfrihet inom äldreomsorgen, starta ett seniorboende och fixa till torget så fort snön försvinner. Vi ska även jobba för att öka samnyttjandet av lokaler då vi hellre sparar på hårdvara än på personal. Ett strategiskt val för oss har varit att spara på allt utom på personal då vi befinner oss i en lågkonjunktur. Vi har ändå krympt personalstaben med 26 personer under 2009. Vi ser ett levande föreningarnas hus på Tallåsvägen framför oss och vi ser levande byar med skolor, affärer och möjligheter för små företag att starta för att bl a. erbjuda omsorg till våra äldre. Vi ska göra en ny livsmedelsupphandlig 2010 där vi vill få till möjligheter att handla lokalt, mer närproducerat och mer klimatsmart.
Vilhelmina kommun har stora förutsättningar att klara av en omställning då vi har goda resurser i duktiga människor, goda utbildningsmöjligheter och ett starkt näringsliv trots lågkonjunktur och finanskris. Det är även viktigt att vi som är politiker jobbar för att påverka de strategiska planer som läggs fast som kommer att påverka resursfördelningen för tillväxt och utveckling i vår kommun och vår region. Dessa planer är styr i hög grad vårt framtida arbete. Vi måste alla prata högt och tydligt om vår regions förutsättningar, möjligheter och resurser ur både utvecklings, klimat och resurshänsyn som en fantastisk källa för Europas befolkning.
Hör gärna av er till mig för synpunkter och idéer, alla synpunkter och tankar behövs! Och GOTT NYTT ÅR!
Maria Kristoffersson
070-371 49 09

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.