” de som är inblandade i en utdragen konflikt utvecklar ofta fantasier om motpartens dolda agenda”

En österrikisk organisationsforskare Fridrich Glasl skiljer på heta och kalla konflikter. En het konflikt är där konfliktparterna är starkt engagerade i sina mål och brinner för vissa ideal och att nå de egna målen kosta vad det kosta vill. Det handlar om att övertyga eller ”omvända” motparten och vinna denne som anhängare till de egna idealen.

Kalla konflikter handlar om när man har som mål att blockera motparten, man vill omöjliggöra, blockera eller paralysera varje form av förståelse. De som driver konflikten är starkt och yvigt inriktade på erövring och expansion, som gör att det utvecklas en överdriven iver och tro att man har ”rätt” att driva konflikten.
 
Här är det vanligt med känsloladdade explosioner: irritation, ilska, skadeglädje eller triumf visas upp och negativa känslor samlas upp och laddas. att få motparten att framstå som mindre vetande, som martyrer eller som rent lagvidriga är del i argumentationen.

 
Här känner jag igen det som hänt i politiken, där kommunfullmäktige varit den arena där konflikten utagerats.
 
Forskningen beskriver detta som ”den överfyllda marknadsplatsen” där det sker öppna friktioner, mothugg och konfrontationer söks, ofta med lustfyllda kraftmätningar som i en idrottstävling. Konfliktparterna tenderar att inte bry sig om eller att helt förkasta normer, föreskrifter och spelregler för att obehindrad kunna kämpa i ”free-style”- form; de ger sig till känna som angripare genom att utöva personlig aggression.
 
Forskarna beskriver att i den kalla konflikten så stärks de stridandes överlägsenhetskänslor och att konfrontationerna ger upphov till en ökad vitalitetskänsla; övermod och segerrus som förför till oöverlagda handlingar. Som exempel olagliga handlingar som avlyssning, dataintrång och ryktesspridning och osanningar.
 
Konfliktparterna exponerar sig inte som personliga angripare, utan gömmer sina störningsaktioner bakom regler och procedurer. Här ser jag exempel på när ordförande i fullmäktige ställer frågan om val, proportionella val alternativt majoritetsval, som var det som hände i valfullmäktige där konflikten började.
Den kalla konflikten är när rädsla och vanmakt och förlamningsstämningen leder till en kollektiv depression, där konfliktparterna knappast längre kan se några möjligheter till en konstruktiv konfliktlösning.
 
Hmmm!!?? Vad tror du??

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.