Ansvarsfrihet och moral!

Nu är vi långt inne i konflikten och på de nedre trappstegen i konflikttrappan, där det nu handlar om att få motparten att framstå som en idiot, elaking eller galning eller på annat sätt olämplig för sitt uppdrag.

Som att inte bevilja ansvarsfrihet som ett slagträ i konflikten.  

Det femte steget ned på trappan handlar om att få medparten att avslöja sitt sanna jag inför utomstående och därmed utsätta denne för en ansiktsförlust. Detta kan åstadkommas genom att leta fram vissa fakta som motsäger medparten och avslöja dessa i ett särskilt känsligt läge. Hoppet mellan steg 4 och steg fem är stort och markerar en tydlig skärpning av konflikten.

På vägen nedför trappan blir de inblandade mer och mer beredda att använda all makt och alla tillgängliga medel för att få bort motparten, som inte längre betraktas som mänsklig. Bilden av den andras mörka sidor blir allt starkare samtidigt som man själv framstår som den goda moralens företrädare. Målet är nu att utesluta medparten från den sociala gemenskapen och överenskommelser känns meningslösa, det går ju inte at lita på att medparten ska hålla dem.”

Här måste jag få göra en passus utifrån att det jag nu beskriver är på person nivå och i politiken borde det vara gruppvis utifrån ideologi..men i Vilhelmina och andra små kommuner så handlar en politisk konflikt sällan om ideologi eller politik.
 
Det hamnar mera på personlig nivå där personer driver konflikt mot varandra. Här handlar det därför om att få personer att framstå som okompetenta sitt politiska uppdrag, oförmåga, ointresse eller annat som gör at personen ska framstå i en dålig dager.
 
Typ, inte få ansvarsfrihet!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.