Så länge man struntar i inkomsterna….

I dag har det varit kommunfullmäktige där det stora ärendet var nästa års budget.

Kommunen går back 2012 med ca 6 miljoner och nästa år blir inte lättare utan svårare att få ekonomin att gå ihop. Det är ett mycket svårt ekonomiskt läge och det är alla partier eniga om, vi är dock oeniga om hur vi löser problemen. Vissa partier vill låna mer pengar och förvalta vidare och andra partier vill skapa hållbar ekonomi på sikt med stora åtaganden då det gäller att komma i nivå med andra kommuner som ser ut ungefär som vår kommun. ( Se öppna jämförelser på www.skl.se eller www.kolada.se )

Alla partier är dock eniga om stora delar i budget och där vi är oeniga rör kanske 10 % av den totala budgeten. De vi som Centerpartister fört fram idag är att vi värnar den lilla människan där barnen och de äldre är viktigaste att värna om. Vi säger nej till att göra småbarnsskola i Nästansjö och Latikberg och vi vill behålla platser vid Gläntan och vi vill öka medborgarnas delaktighet i att form av kommunen genom att låta medborgare vara med och diskutera ekonomi genom Medborgarbudget. Ett verktyg som många kommuner infört som SKL tagit fram (Sveriges kommuner och Landsting)

Vi ville att ringbilen mellan Slussfors och Dikanäs skulle införas för att de som går i gymnasiet ska få åka hem på fredagar i rimlig tid. Men det gick inte igenom för S+V.

Äntligen så har vi beslutat utreda Familjecentral, där var vi väldigt eniga att detta måste till. Vi vill ha fler pedagoger i skolan men där fick vi nej. Vi fick igenom att införa ett belöningssystem för personal som tar fram besparingsförslag, vi fick även igenom att vi ska omförhandla hyresavtalet med VIBO för Strandbacka då det avtalet löpt ut.

Tyvärr så fick kommunfullmäktige eller alla de som följer med via webben någon genomgång av ekonomin, det tycker jag är ett hot mot demokratin. Det är ju bara här som en Vilhelminabo kan få veta hur det ser ut och försöka förstå hur ekonomin styrs. Fullmäktige är ju det enda forum där medborgarna och tidningarna kan få en insyn i ekonomin…

Ett annat hot mot demokratin var de förslag som S+V lade för att flytta besluten från fullmäktige till kommunstyrelsen. Fullmäktige är ju öppet för Vilhelminaborna att följa med och lyssna vad de olika partierna tycker, kommunstyrelsen är sluten och inga tillåts vara med och lyssna inte heller tidningarna. Det gör att det blir omöjligt att hänga med i vad som prioriteras och vad olika partier tycker för Vilhelminabon och att öppenheten beskärs.  Just idag så har kommunen 10 miljoner i kassan efter att lönerna är utbetalade. Kommunen har fått 9,9 miljoner från AFA kassan då människor är friskare än beräknat och så slipper kommunen betala ca 5 miljoner till AFA kassan av samma anledning. Det gör 15 miljoner mer än vad som fanns i budget, trots det är det ett underskott på 6 miljoner.

Rubriken var ett citat från dagen där det lyftes fram att vi måste se på kommunens inkomster och inte enbart på dess utgifter. Noterar i debatten att det finns fullmäktigeledamöter från S som läser både min blogg och mina uppdateringar på twitter och facebook, och det är ju kul, jag hoppas det ökar förståelsen och öppenheten på sikt. .

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.