I Europa är man lite tveksam till att lägga pengar i det kalla klimatet….

Jag är ordförande i en regional advisory board för nuvarande Norra periferiprogrammet. Det programmet övergår till ett nytt transnationellt program som föreslås heta ”Arctic and North” 2014-2020. Vi jobbar idag med den nya programperioden där vi ska ge inspel till vad som ska bära in i framtiden där det gäller at övertyga resten av Europa att det kräver att hålla hela Europa levande

. Jag jobbar för de frågor som jag anser vara viktigast, hållbar utveckling i hela landet. Det nya är att nu kräver man verkligen resultat och att man kommer att fokusera på konkreta arbeten där man måste samarbeta mycket strategiskt. Resurserna kommer antagligen att vara ungefär desamma som idag.

 
Det handlar både om socialfondens pengar och regionala fondens penar som ska prioriteras under de teman man väljer att jobba utifrån. Prioriteringarna kommer att vara hårda och kraven högt ställda. Det kommer att kräva en hel del av oss i länet som vill ta del av de resurser som finns.
 
Idag finns inte regelverket som kanske kommer under hösten men vi vet ungefär vad vi har att vänta. Vi behöver nu fundera på vad vi har gjort som varit väldigt bra, vad har vi för erfarenheter och hur ska vi kunna bygga på det som verkligen ger resultat i vår region. Hur ska vi omsätta det goda vi har lärt i nästa program? Hur ska kommunerna finna former för att finansiera utveckling och tillväxt?
 
Målsättningen är ett hållbart Europa 2020 för allt det som görs och sedan delas det ner i olika program, i länet så kommer länets regionala utvecklingsstrategier och utvecklingsplaner att vara viktig för prioriteringarna som sedan ska vara inplanerade i kommunernas översiktsplaner. Översiktsplanerna är viktigare än någonsin då de nu kopplas samman med de övergripande strategierna ändå upp till penningpåsen i EU.  
Det är oerhört spännande att vara med och diskutera hur vi ska prioritera både pengar och teman samtidigt som man inser att det finns så oerhört mycket att göra. Fråga jag ställer mig är hur många av länets kommuner som är insatta, på hugget och ser de möjligheter som finns?
 
Det som nu prioriteras är följande teman:
1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.
2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik.
3. Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, inom jordbruket samt inom fiske och vattenbruk.
4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.
5. Att främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar.
6. Att skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser.
7. Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur.
8. Att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet.
9. Att främja social inkludering och bekämpa fattigdom.
10. Att investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.