40 % besparing i kommunen…eller 2%

Kommunerna i främst norra Sverige har det tufft att få ekonomin att gå ihop. Trots att AFA kassan betalar tillbaka miljoner till kommunerna, så är det tuffa besparingar som väntar för många. Att AFA kassan betalar tillbaka kommunernas pengar beror på att färre personer är hemma och sjukskrivna och att regeringen jobbar så tydligt enligt arbetslinjen, ju fler som jobbar dess bättre för landet.

 I Italien skär kommuner ner 30-40 % i kommunala verksamheter där vi i Sverige får skära i några kommuner några få procent, det är skillnad. Så vi kanske ska försöka sätta ett internationellt perspektiv på hur vi har det då vi klagar.

Att effektivisera, utmana och konkurrensutsätta kommunala och landstingskommunala verksamheter driver på kvalité och effektivitet. Men för att det ska ske juste så måste kommunerna bli bättre på att upphandla och följa upp det de köper. Det får inte vara så att våra skattepengar nyttjas till annat än de är satta till. Att offentliga pengar hanteras vårdslöst vill väl ingen.
 
Upphandlingar ska vara justa och hanteras så att vi alla vet att de pengar som ska går till vård, skola och omsorg verkligen gör det och att de hanteras effektivt. Det måste vara kvalitén och effektiviteten som avgör vem som ska utföra välfärdstjänsterna.
Som det är idag så får verksamheter går back, inte klara kvalitetsmål och vara ineffektiva utan att det ifrågasätts bara för att de utförs av kommuner. Vi måste våga och vi måste utmana….

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.