Kommuner måste bli bättre på att följa upp det de köper

I debatten om hur privata aktörer sköter sina uppdrag så skäller man ofta på den privata aktören men glömmer att det är kommunen som beställt och ställt upp krav på vilken nivå och vilken kvalité man köper. Kommunen ska följa upp och se till att man får det man beställt och betalar för både när det gäller privata skolor, väghållning, byggfirmor, tvätt och skolmat och allt annat man köper in. Här ligger kommunerna efter då man sällan har en väl fungerande upphandlings och uppföljningsarbete. Jag tycker man ska ställa höga krav på det vi köper in för skattepengar och jag tycker att kommunerna måste bli bättre på att följa upp när man köper tjänster inom skola och omsorg. Där handlar det om hur människors vardag ter sig och då måste det vara det allra bästa som ska gälla.

Jag har själv haft barn i både privat skola och kommunal skola och har en given bild av vilket av mina barn som fått den bästa grunden för sitt liv. Både dåd et gäller kunskapsgrund och värderund. För mig har det inte handlat om vem som betalar ut lönen till lärarna om det är kommunen eller någon annan. Det viktigaste för mig är att mina barn fått en allra bästa skolan för att bygga en grund som ska hålla hela livet. Skolan är så oerhört viktigt så den får inte bli en bricka mellan politiska ideologier. Den bästa skolan är det vi ska ha för våra barn. Den bästa skolan som ligger bland de bästa när vi jämförs med andra länders skola. Men inte heller då ska vi bara stirra oss blinda på kundkapsgrunden, värdegrunden är minst lika viktig och kommer att bli än mer viktig ju mer rasistiska, nazistiska och fashistiska partier breder ut sig i vår omvärld.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.