Tågstopp, upphandlingsfrågor och paltkok.

I lördags åkte vi med det chartrade ångloket till Hoting, 230 personer var med på tåget och det var en väldigt trevlig stämning. Vi fikade pratade och njöt av turen, tittade på bilar i alla modeller på bilmuseet och i bilhallen. Sen bar det iväg hemåt ,men tyvärr så skar ett lager i loket så vi blev stannande mitt på skogen. Det blev buss sista delen av resan hemåt. Så trist för den ideella föreningen som hyr ut tåget, svårt att gjuta ett nytt mässinglager i den storlek som krävs.

Vi åkte direkt till det 50 årskalas då vi var sent ute, ett trevligt kalas där många ville prata politik. Lokal politik med frågor om hur kommunen upphandlar då få företag involveras, om kommunen köper tjänster av företag som inte har kollektivavtal, om varför man sagt upp den eller den och varför kommunen ligger så långt efter i diverse rakningar. Många av dessa frågor kan jag inte svara på då jag inte vet hur kommunen står i olika frågor. Andra frågor har jag egna teorier som svar.
Ni som kan svara får gärna kommentera.

2 kommentarer

 1. Nicke

  Vad menas med frågan kring att ”få företag involveras”? Menar man att det är få lokala företag som upphandlas eller att få tillfrågas?

  Man får väl utgå från att kommunen fäljer lagen om offentlig upphandling som ju ställer rätt stora krav på den upphandlande kommunen. Med det följer också att företagen bör känna till regelverket så att de kan lämna korrekta offerter samt förstå varför de inte vinner vissa upphandlingar.

  LOU kommer från ett EU-fördrag där grundtanken är att skapa bra förutsättningar för konkurrens inom EU. Lagen om offentlig upphandling är i grunden lika i alla medlemsländer men enskilda länder har vid införandet i landet kunnat göra ytterligare kompletteringar. Gemensamt är dock fem principer:

  – Likabehandlingsprincipen Alla leverantörer skall behandlas lika, d.v.s. ges lika förutsättningar. Alla måste t ex få samma info. vid samma tillfälle. Exempel: Ställs en fråga under pågående upphandling (annonserad) måste frågan besvaras så alla har möjlighet att ta del av fråga och svar samtidig. En anbudsgivare får inte ta del av FFU före alla andra.

  – Principen om icke diskriminering. Följer att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer främst på grund av nationalitet/hemvist. Härav följer att den upphandlande enheten t ex inte får ge ett lokalt företag företräde med anledning av dess geografiska läge. Exempel: Man kan inte ställa krav på att något ska vara närodlat.

  – Principen om transparens. Innebär att upphandlingsprocessen skall kännetecknas av förutsägbarhet och öppenhet. För att anbudsgivarna skall ges samma förutsättningar för anbudsgivning måste förfrågningsunderlaget vara klart och tydligt och innehålla samtliga krav på det som upphandlas. Exempel: En anbudsgivare ska kunna förstå vad det är upphandlaren vill ha och hur utvärderingen ska gå till. Offererar en leverantör något som är extra bra kan man aldrig ta hänsyn till det i utvärderingen om man inte frågat efter det.

  – Proportionalitetsprincipen. Följer att kvalifikationskraven och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas. Exempel: Har verksamheten behov av en bil ska man inte fråga efter en RollsRoyce när det räcker med en enklare modell.

  – Principen om ömsesidigt erkännande. Innebär bl.a. att intyg och certifikat som utfärdas av behöriga myndigheter i något medlemsland måste godtas i de övriga medlemsländerna. Exempel: Begär man att en vara ska uppfylla kravnivån ”Svanen” måste man skriva och acceptera likvärdig nivå.

  Jag tror många företag inte känner till var de ska hitta var kommunen annonserar sina upphandlingar. Det finns ju olika databaser (tex e-avrop) där offentliga upphandlingar annonseras, sedan utgår jag från att man annonserar på kommunens egen hemsida.

  • Maria Kristoffersson (inläggsförfattare)

   Vi måste bli bättre på stupandes i kommunerna, både i att ställa krav, att införa utmaningsrätt, att ställa krav om giftfria varor, god djurhållning och minskade transporter. Det går bara man vill.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.