”Ju mer jag lär mig ju mer respekt får jag för uppdraget, hur viktigt det är och hur viktigt det är hur vi agerar. ”

Vid gruppfullmäktigemötet i förmiddags så träffades både gamla och nya ledamöter som är invalda i kommunfullmäktige. De nya ledamöterna presenterar sig och vi får höra hur arbetet löper i de olika nämnderna och i styrelsen. Det är en av ledamöterna som uttrycker ju mer hon lär sig ju viktigare blir uppdraget och hur vi som politiker sköter våra uppdrag. Så oerhört sant och så viktigt att lyfta fram i en tid av politikerförakt. Det politiska uppdraget är ju ett av det finaste man kan ha, det är ju en förutsättning för demokratin.

Det har varit en kvalitetsdag med utbildningsnämnden där de gick igenom läget inom deras verksamhetsområde. Budgetmässigt ligger de illa till. Dagen var väldigt bra och de som var med tycker att det borde genomföras i allanämnder. Vi pratar om de nya Vilhelminaborna, om validering av kompetenser för de som flyttar in och hur barnen tas emot i skolan. Vi pratar om arbetsmiljön och känslan i de politiska sammanhangen. Vi upplever att det är svårt för S att ändra en kultur av att nämnder begär tilläggsanslag då man inte får ekonomin att gå ihop istället för att mätta mun efter de pengar som finns. Förra mandatperioden var rörig och politiken har gått på ett gungfly i många frågor. Det behövs en långsiktig, hållbar och stabil ledning. Stämningen har blivit bättre och förståelsen för att vi tillsammans måste hitta de goda lösningarna har ökat.

”Man får gräva där man står, nöta på och säga det man tycker så når man resultat i politiken”
”Ju mer jag lär mig ju mer respekt får jag för uppdraget, hur viktigt det är och hur viktigt det är hur vi agerar. ”

Fullmäktigeberedningsgruppen om skolan i framtiden har svåra frågor att hantera där det börjar kristalliseras ett antal konkreta förslag som är rätt så tuffa.

Sen träffad vi alla de andra partierna och fick en gemensam genomgång av ekonomin. I fredags var likviditeten 49 miljoner och då ska 18 miljoner ut i löner. Så likviditeten sjunker och har legat under de 30 miljoner som är det minsta som måste finnas på kontot. Det är oroande. Det är stora underskott i nämnderna och personalkostnaderna har skjutit i höjden. Trots att antalet invånare sjunker så har kommunen ansvar för lagstiftad verksamhet som kräver både personal och specialiserad. Det förväntas ett väldigt stort underskott för 2014.

Kommunen har tagit hjälp av Sveriges kommuner och landsting som ska hjälpa till att styra upp både styrning och ledning av kommunen så att kommunen vänder och börjar gå åt rätt håll. Resten av mötet ägnades åt SKL och den bild de visar av läget i kommunen. Jag berättar om det i nästa blogg.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.