Nu som då är byskolor viktiga

Hittade i en mapp i kommunens mailsystem, First Class, Centern debatt öppen, ett gammalt inlägg från 2002. Jag skrev då om en skola som idag är nedlagd. Skönt att se att jag håller samma linje nu som då….

Regionalpolitik i verkligheten..

Under sommaren har Strömnäs skolas framtid diskuterats främst hos berörda familjerna och bybor uppe efter Malgomajdalen, inte lika mycket bland de lokala politikerna i kommunen.

Strömnäs skolas framtid är bara ett exempel på den utarmning som sker i landet idag. Sverige håller på att klyvas både regionalt och socialt. Problemet är att det är bara ett parti som för dessa frågor på allvar. Centerns målsättning är att före en politik som gäller hela landet. Det innebär även att arbeta för det lokala samhällets överlevnad då det gäller skolor, barnomsorg, äldreomsorg och offentlig service. Byarna måste ges större möjligheter att påverka och vara aktiva att själva agera och styra över sin bys möjligheter och resurser tillsammans med det offentliga. Kommunens uppgift bör vara att stödja, uppmuntra och stimulera olika organisationsformer för offentlig service ute i byarna. Viljan måste finnas och även engagemanget. Centern kommer att aktivt driva och arbeta för att motverka en regional klyvning både lokalt och nationellt.
Inriktningen skall vara att både nationellt och lokalt skapa goda möjligheter för tillväxt och utveckling i hela landet. I Sverige är den kommunala självstyrelsen det viktigaste instrumentet för att bevara vårt demokratiska system. Centerpartiet är övertygat om att det är på den kommunala nivån som man bäst känner till vad som behövs. Decentralisera makten, öka demokratin och ge medborgarna större inflytande genom att föra besluten närmare de människor som berörs, som ut till de som berörs av skolan i Strömnäs. Får medborgarna vara med i besluten så ökar intresset för politiken och demokratin. Vill man ha bättre kvalitet i de olika verksamheterna så måste medborgarnas engagemang tas tillvara.

Med vänlig hälsning
Maria Kristoffersson
Centern

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.