Vad ska få kosta och vad kan vi spara på?

Igår måndag var det kommunfullmäktige i Vilhelmina. Man kan se detta direktsänt men även se i efterhand via Vilhelmina.se

Det är ett prognostiserat underskott i kommunen för 2016 med över 8 miljoner. Det är främst inom socialnämnden och inom kommunstyrelsen som de inte håller budget. Det som kommer att ske nu i slutet av året är en löneredovisning som kommer att belasta ytterligare liksom de kostnader som kommer i januari men som ska ligga på detta år. Bekymmersamt är väl en underdrift.

Åke berättar att Kommunstyrelsen har sagt till alla verksamheter att Om de går minus så får de ta med sig detta minus till nästa år och spara in det då. De nya reglerna från regeringen då det gäller ersättning till kommunerna för integrationen har sänkts vilket gör att kommunen måste anpassa sig efter en lägre ersättning. Även om regeringen ökat det generella statsbidraget till kommunerna så täcker det inte. Revisorerna har en del synpunkter på delårsrapporten där de pekar på den utmaning som kommunen har att hantera och de undrar hur den politiska ledningen tänker se till att ekonomin kommer i balans.

Marita förde fram att ekonomin ser bättre ut i jämförelse fred ifjol och att det ställer krav på att det sker förändring av den sista delen av året för att komma i balans. KF har det samlade greppet och ansvaret för ekonomin vilket ställer krav. Hon säger att de fortfarande i KS har diskuterat vilka besparingskrav som kommer för att nå balans och det vill C diskutera kommande möten. Men fortfarande så finns det oklarheter om vart vi hamnar vid årets slut. C kommer att lägga förslag för att klara av ekonomin.
Hon är kritisk till att det inte finns skriftliga dokument för hur ekonomin ser ut och visar på de protokoll som finns där det inte finns med något om vilka åtgärder som vidtagits för att nå ekonomisk balans.

Else kommenterar socialnämndens underskott där de gjort ett hårt arbete i nämnden för att klara ekonomin. Else är oroad över de skenande kostnaderna för unga som både mår dåligt och är utsatta i utanförskap. Else för farm att Det krävs ett djupare grepp om varför vår kommun har ett så stort utanförskap och efterlyser ett gemensamt arbete i frågan.
Annika drev på frågan om hur mycket politiken får kosta i vår kommun då just den posten dragit långt över budget. Vilhelmina är väldigt frikostigt i partistöd och ersättningar till politikerna. Vi har även våra möten på dagtid vilket är skönt men det kostar väldigt mycket i förlorad arbetsförtjänst och arvoden. Om möten låg på kvällar skulle det bli mindre kostnad men även tuffare att vara politiker. Vi kom fram till att vi får diskutera detta vidare när vi ska titta på förtroendemannaorganisationen inför kommande val. En het debatt kom igång kring detta och många som aldrig säger någonting klev plötsligt upp i talarstolen. Så det var ju bra att frågan väcker intresse även hos de tystaste av ledamöter.

3 kommentarer

 1. fredrik

  låt skrothandlarn räkna då låter det ju bra i allafall……

  Från minus till plus
  Av Åke Nilsson, 26 februari 2016 kl 19:29, 5 kommentarer 33
  Nu börjar årsredovisningen för Vilhelmina kommun ta form.

  Vi kan se att det metodiska och målmedvetna arbetet med att få kommunens ekonomi i balans har gett resultat.

  Resultatet efter balanskravsutredning för 2015 visar på drygt +7,7 miljoner kr.

  Resultatet för 2014 visade minus 7,2 miljoner kr. Vi har nu tagit igen 2014 års underskott och har drygt en halv miljon över när vi täckt upp underskottet.

  Det bådar gott inför det försatta arbetet med att omfördela pengar till socialnämndens verksamheter där behoven har ökat i större utsträckning än vi har kunnat förutse.

  Vi har lagt ned åtskilliga timmar i det interna partiarbetet för att diskutera effektiviseringsåtgärder. Till detta har alla medarbetare med sina chefer i täten bidragit med återhållsamhet och försiktighet i det vardagliga arbetet med kommunens ekonomi. Sist men inte minst ska också alla andra partiers och politikers ansträngningar inte glömmas bort. Det goda samarbetsklimatet partierna emellan och med förvaltningarna ger resultat,

  Nu fortsätter vi arbetet inför budget 2017. Vi har fortfarande en del utmaningar kvar.

 2. Åke Nilsson

  Hej Maria
  Jag har aldrig sagt ”Åke berättar att Kommunstyrelsen har sagt till alla verksamheter att Om de går minus så får de ta med sig detta minus till nästa år och spara in det då.”
  Var har du fått det ifrån?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.