Väntetider.nu

I veckan har jag varit på Landstingsfullmäktige. En av de frågor som lyftes var Vi diskuterar vad som händer nu då regionfrågan föll. Alla landsting i den form de har idag blir kvar till nästa år, landstinget kan ta beslut i juni om att ta tillbaka det regionala utvecklingsansvaret.

Ansökan till staten om att göra detta måste in innan den sista september. Alla kommuner måste dock innan dess även de ta beslut då de är delägare i region Västerbotten tillsammans med landstinget.

Vi får veta att regeringen inte tycker att staten ska ta över vården men de tycker att man ska styra upp den högspecialiserade vården.

Sjukvårdsministern tycker det behövs mer samverkan mellan regioner och staten och att det krävs gemensamma strategier för styrningen av sjukvården.

I en internationell jämförelse av sjukvården i Sverige så visar den att vården i Sverige försämrats rejält och från att Sverige legat i topp rankas vi nu som medel. Att Sverige ramlar efter beror på tillgängligheten, att det är svårare att komma in till den vård man behöver. Där andra länder gått förbi och har kortare vårdköer än Sverige. Västerbotten ligger väldigt dåligt till då det gäller vårdköer, Örebro och Västerbotten låg sämst till i Sverige 2013, Nu 2016 är närapå 75% av Sverige i de lägsta nivåerna och Västerbotten lyser rött i kartbilden. De län som ligger bäst till är Stockholm, Uppsala , Gävleborg.
Du kan kolla själv hur det ser ut i landet på Väntetider.nu

Det man kan fundera på är varför regeringen tog bort kömiljarden, den funkade ju och köerna krympte. Nu ökar de igen väldigt fort.

Sveriges kommuner och landsting SKL jämför även de siffror. Öppna Jämförelser, där ser vi att Västerbottningarna får vänta längre än andra till vård. Men att man är i det stora hela nöjda med den vård man får. Vi ligger rätt bra till inom många områden men faller efter då det gäller cancervården. Om man slår ihop alla mätningar så ligger Västerbotten ungefär i mitten av alla landsting i landet i hur vården fungerar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.