Samers rätt

Lyssnar på en favoritpod Nordegren och Epstein som pratade om sametingsvalet. De hade med både Guovssonásti och Jakt och fiskesamerna i en liten debatt. Det jag blir så förundrad över är att jakt och fiskesamerna med fullt allvar säger att alla samer ska ha rätt att bygga sig ett hus, äga ren, få jaga och fiska fritt och ha samma rättigheter som de som idag tillhör en sameby. Det vill säga att även jag som är av samesläkt på lågt håll, ska ha samma rätt. Det är ju inte rimligt.

Jag tycker det är viktigt att de som vill knyta an till en samisk släkt ska ha den rätten. Rätten att få bära kolt, rätten att få lära sig ett förlorat språk och rätten att få kalla sig same. Men den rätten kan inte innebära samma rättigheter som de som är beroende av att nyttja mark och vatten.

Rennäringen bär mycket av den samiska kulturen och traditionen och det måste den få möjligheten att fortsätta med. Det är inte rimligt att tro att de som verkligen lever av rennäringen med allt vad det innebär ska avvara rättigheter till de som är långt ifrån det sättet att leva, även om man är av samisk släkt.

Jag har jobbat en hel del med samiska frågor och följt några samebyar rätt så nära under många år. För mig är det verklighetsfrånvänt att säga att alla samer ska ha samma rätt som e som lever av rennäringen eller är medlem i en sameby.

Hur tänker ni?

2 kommentarer

  1. Lena Kroik

    Hej Maria!

    Du har förstått hur det fungerar och pekat på viktiga frågor. Det är verkligen inte rimligt att ha samma rättigheter om man samtidigt inte bär upp de skyldigheter som också hör till renskötselrätten. För skyldigheter finns det också gott om. Renskötseln borde och ska ha fokus på rennäringen men många gånger får renskötarna stå till svars för allmänna åsikter och frågeställningar kring det samiska. Omvänt får samerna, också icke renskötare (t o m barn) den stora bördan av att förklara sig oavsett om man är inblandad eller inte. Problemet idag är att diskussionen många gånger hamnar i identitetsfrågor. Samebyn har liksom blivit det enda som har status men resan med sin egen identitet måste alla göra. Alla samer har rätt, som du tar upp i din blogg, att bekräftas som den person man är och ha stöd i att ta tillbaka språket och att inte osynliggöras eller diskrimineras. I Norge, där samerna är fler, är diskussionen en annan och inte lika hårt uppstyrt på rennäringen. Jag vill i det här sammanhanget påpeka att det finns många personer utanför renskötseln i Sverige som gör stora insatser i kampen för allmänna samiska rättigheter och en rätt till samisk gemenskap där jakt och fiske inte är det enda målet. Våra samordnare i de samiska förvaltningskommunerna drar ett stort lass och de förtjänar också uppmärksamhet. Vi måste hjälpas åt att få det samiska samhället att bli en plats där alla är välkomna i gemenskapen och bli jämbördiga majoritetssamhället.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.