Vården nära ´n Valdemar och á Märta och alla andra äldre i länet

I tisdags var jag på landstingsfullmäktige i Umeå. Jag missade dag ett då jag var på kommunfullmäktige i Vilhelmina. Den här tisdagen pratade vi mycket om hur vi ska klara av vården i framtiden, om vilket ansvar landstinget har och vilket ansvar kommunen har då det gäller människor som är sjuka, främst äldre med flera olika sjukdomar och krämpor.

Idag bollas många äldre runt mellan sjukhus, sjukstugor och äldreboenden och även det egna hemmet. Frågan är hur kan man se till att äldre får det tryggare, en bra vård, rehabilitering och får vara kvar mer hemma även när man blir sjuk.

Centerpartiet har till det här mötet föreslagit bla en närvårdsreform där vi på riktigt stärker upp den nära vården men hjälp av både distanslösningar , samarbeten mellan sjukhus och sjukstugor och äldreomsorg och bygger upp en trygghet så nära människan det går. Alla vårdcentraler i länet bör jobba som man gör i inlandet. Idag klarar en inlands vårdcentral/sjukstuga upp till 70% av de man har att hantera. Vid kusten skickas mycket mer vidare till sjukhusen. Där klarar man bara 40% av sina besökares krämpor. Vi tycker att man ska använda sig av distanslösningar som redan idag finns på måna sjukstugor i inlandet, även vid vårdcentralerna vid kusten. Jag pratade om att bygga upp team med olika yrkesgrupper som vårdar den äldre i hemmet i samarbete med sjukstugor och sjukhus. Vi föreslog också en mellanavdelning där de som blivit utskriva från sjukhus ska få vara kvar tills en plats hemma ordnats.

Hoppet som majoriteten refererar till för att klara av ett ökande behov av vård är en ny regionbildning och en ny lagstiftning, för att få ett närmare samarbete mellan kommuner och landsting och få hem folk som är utskrivna från sjukhus. Men hur de ska få den nära vården hemma hör jag väldigt lite av. Den läggs på kommunen att lösa.

Jag tror att det behövs både en organisering uppifrån och ett praktiskt arbete underifrån. Kommunerna kan inte bara lastas med ansvar det måste även skapas resurser.

Så Västerbotten behöver en närvårdsreform, där man på lokal nivå hittar samarbeten kring de som är sjuka. Att man kan använda sig av distanslösningar, stötta upp deras vardag både hemma och på väg till och från sjukhus och sjukstugor, det vore bra. Det hjälper inte att bara formera strukturer man måste också organisera sig utifrån den vardag som människor befinner sig i. Det är olika hur olika människors vardag ser ut och hur vård och omsorg är organiserad i kommunerna i länet.

Att bygga strukturer är viktigt men vardagen för människan ska fungera och då behövs mer än uppifrånperspektiv man måste också organisera sig underifrån nära människan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.