Träd är som tonåringar, äter mest när de växer som mest

Häromdagen fick jag ett mail från en person som skrev att –”skogen är viktig, speciellt för glesbygden och att det till sist är en politisk fråga som vi bör göra gemene man uppmärksamma på. Det handlar om att tänka till innan man stoppar valsedeln i urnan till hösten. Många röstberättigade i glesbygden är även skogsägare och tänker de inte till, så sågar de själva av den gren de sitter på.”

Helt rätt skogen är en viktig fråga på så många sätt. Inte bara som rekreation som jag använder skogen till utan som framtida industriråvara, biodiesel, virke, byggmaterial i olika former, energiråvara, kemisk industri och mycket annat som vi inte ser idag. Den klimatfaktor som skogen har är vi gemene man omedvetna om. Skogen äter koldioxid. Träd är som tonåringar som äter mest när de växer som mest.

Det är många skogsägare som är oroliga idag. Socialdemokraterna och Miljöpartiets skogspolitik, en politik som verkar utgå från innerstadsperspektiv, skapar hinder för skogsägare i hela landet. Inte minst de som har fjällnära skog där staten rätt vad det är vill avsätta skogen som skyddsvärd. Utan att skogsägaren får en ersättning.

Idag har Centerpartiet klargjort vad vi tycker då det gäller artskyddsförordningen och registreringen av nyckelbiotoper. Vi vill att man ska:
• säkerställa att inventeringen av nyckelbiotoper är rättssäker och effektiv samt att klassificeringen tar hänsyn till de lokala och regionala förutsättningarna.
• en översyn av artskyddsförordningen bör göras för att säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker.
• en god incitamentsstruktur för ett hållbart skogsbruk bör säkerställas och att en översyn av lagstiftningen på området därför bör genomföras.
• en översyn bör göras av olika typer av ersättningsmodeller vid skyddande av skog, i syfte att skapa effektivare skyddsformer.

Du som äger skog har rätt att få veta vad som händer din skog långsiktigt utifrån olika partiers ambitioner. Den här frågan är viktig för oss i norr och vi får hjälpas åt att driva på åt rätt håll.

2 kommentarer

  1. Dag Lindgren

    Fossilt skall ersättas med förnyelsebart – skog. Skogen växer allt bättre bl a tack vare ett allt bättre förädlat skogsodlingsmaterial, den unga skogen är bättre än den gamla.
    Visst skall vi bevara mångfald och arter men artdatabankens rödlista har våldsamt överdrivit utrotningsrisken och därmed är också utsträckningen av de restriktioner samhället vill lägga på skogsbruket ibland överdrivet http://downto.dagli.se/?p=306

    • Maria Kristoffersson (inläggsförfattare)

      Tack för din kommentar. Det är viktigt att vi resonerar kring skogen och dess betydelse. Kunskapen behöver stärkas.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.