Att må psykiskt dåligt

Den psykiska ohälsan är ett gissel som ökat dramatiskt de senaste årtiondena. Det är många unga kvinnor som drabbas och även många barn och unga har svårt att få vardagen att fungera då man mår så dåligt. Det är så illa att tillsammans med nedstämdhet står stressrelaterade symtom för cirka 90 % av alla sjukskrivningar till följd av psykiatrisk diagnos. Det måste vi göra något åt och hitta lösningar för.

Tillgängligheten till första linjens sjukvård, dvs vården nära(primärvården) är helt otillräcklig, terapi och samtalsstöd kan vara det som krävs för att i ett tidigt stadium förhindra en begynnande psykisk sjukdom. Dessutom är första linjens psykiatrivård långt ifrån jämlik i landstinget, tillgången till psykologer och psykoterapeuter är mycket varierande.

Det beror på vart du bor i länet hur stor chansen är att du får hjälp i rimlig tid.

Nationellt har Centerpartiet lagt förslag om en ny öppnare vårdform och ökade resurser för att korta köer till barn och ungdomspsykiatrin. I nationell jämförelse ligger den psykiatriska vården i Västerbotten vad gäller tillgänglighet på den nedre halvan, även om väntetiderna till Barn och Ungdoms psykiatrin (BUP) förbättrats något så är tillgängligheten fortfarande bland de allra sämsta i riket.

Centerpartiet vill:
• Införa digitala hälsorum i psykiatrin
• Ha en mera utvecklad suicid prevention
• Mera resurser till första linjens psykiatrivård (primärvården)
• Ha en närmare psykiatrivård i inlandet
• Ta bort onödigt remisskrångel mellan primärvården och BUP
• Förbättra och förenkla samarbetet mellan skolhälsovården – primärvården – BUP

4 kommentarer

 1. Bergis

  Sluta etikettera ungdomar med allehanda hittepå diagnoser så löser det sig. En hittepå diagnos kan innebära social död och förtidspension för den som hamnar i klorna på Bup.

  • Maria Kristoffersson (inläggsförfattare)

   Dina kommentarer lägger jag oftast inte ut då de är så elaka. Lägger ut denna som ett exempel på hur oförståelsen kan se ut då det gäller psykisk ohälsa.

 2. Karl

  Intressanta ideér dock inte helt oproblematiskt då de främst riktar in sig till de med psykisk ohälsa/nya patienter medan de som lider av psykisk sjukdom och alltså har en bekräftad diagnos som exempelvis bipolär, schizofreni, OCD inte nås/får en förbättring (annat än för inlandet). Visst är det bra och genomtänkta förslag men tyvärr så kvarstår många problem som vården har.

  Idag har alla patienter som är inskrivna i psykiatrin problem med att få den hjälp de eftersträvar/behöver, det är långa väntetider och ofta svårt att få kontinuitet i mötet med läkare. Orsakerna är mångbottnade där personalomsättning är en faktor och all den tid som åtgår för läkarna att bemöta Försäkringskassan i varje enskilt fall en annan faktor. Här bör man verka för att sluta ”jaga” svårt sjuka patienter för att om möjligt hitta någon enstaka fuskare, resursslöseriet som infördes under föregående regering är fullkomligt absurt och människor kommer emellan. Här skulle man antagligen även kunna motverka en del suicidfall bland de som ger upp.

  Att sitta i möte med Läkare, Arbetsgivare och FK när man lider av en psykossjukdom (eller annan psykisk sjukdom) och därför är partiellt sjukskriven är inte värdig någon. Jag har tyvärr varit där. När Läkaren och Arbetsgivaren säger absolut nej till mer arbete då det oavsett sort inte kommer fungerar men FK representant fortsätter trycka på att de provar mot alla jobb eller drar in sjukpenningen känns livet rätt meningslöst. Man vill så gärna jobba, bidra vara med men istället tvingas man sova, medicinera och vara ensam utan vare sig mening eller mål och försöka minimera alla stimuli.

  I inlägget skriver du om unga kvinnor och barn men psykisk ohälsa och sjukdom drabbar alla så min förhoppning är att man inte försöker göra det till en genusfråga. När det gäller suicidpreventionen så bör den absolut inkludera även män då det är mer än dubbelt så många män (än kvinnor) som väljer att avsluta sitt liv själv då varje fall är lika tragiskt.

  Hur som helst väldigt kul att ni i C lägger fram nya och konstruktiva förslag, förhoppningsvis kan alla led inom psykiatrin förbättras och resurserna optimeras så de används på bästa möjliga sätt.

  • Maria Kristoffersson (inläggsförfattare)

   Tack för din fina och insiktsfulla kommentar. Det är bra att det inte längre är samma skam att berätta om sin psykiska ohälsa som det varit genom tiderna. Många andra sjukdomar och problem har psykisk ohälsa som grund. Det viktiga är att vi ser problemet och förstår hur det påverkar samhället i stort men främst hur svårt livet kan vara för de som drabbas. Vi har ett gemensamt ansvar att stötta och hjälpa de som behöver det.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.