Mer pengar till glesbygdsbor!

Det är väldigt olika i landet hur mycket man får kvar i plånboken utifrån hur hög skatt det är där man bor. Det är också olika hur många som jobbar som ska försörja de som inte jobbar som barn i skolan och äldre. I Pajala ska 100 personer i arbetsför leder försörja 109 personer, det går ju inte. I takt med att det bor fler äldre i en kommun än det bor yngre som jobbar. I Stockholm är det 56 som ska försörja 100 andra. Där bor det fler unga än äldre.
I snitt i norra Sveriges inland ska 100 barn och äldre försörjas av 88 st som jobbar. Det är svårt och nära på omöjligt att få in kommunalskatt så att det räcker för allt det en kommun ska göra.

De klyftor av regional skattekraft som finns idag måste slutas, det är idag väldigt orättvis. Ju högre skatter en kommun har ju svårare är att klara sig långsiktigt. Människor flyttar ut och inte in. Skattebasen urholkas än mer. Många kommuner har idag en befolkningspyramid som är upp och ner, för många gamla och för få unga som jobbar.

Vi måste se till att prioritera välfärden, stärka kommunerna och att staten skjuter till mer pengar till skolan, vården oC omsorgen. Mer generella statsbidrag till små glesa kommuner alltså. Centerpartiet har en rad förslag för detta med mer pengar till kommuner och regioner, för mer nära vård, för att stärka jobb, infrastruktur, kompetensförsörjning, och att se till att Sverige blir mer rättvist inte mint för oss i glesbygd.

Samtidigt handlar det om att stimulera den lokala ekonomin att folk får mer i plånboken . Att öka grundavdraget med är det förslag vi la igår som skulle betyda att vi fick ungefär 4000 kr mer kvar av det vi tjänar. Det skulle utjämna att vi betalar mer i skatt än andra i större städer.
Ett höjt grundavdrag ger mest till de som tjänar minst om man räknar om det procentuellt.

En ekonomisk stimulans till landsbygden skapar bättre förutsättningar för lokala företag och för de som bor där.

Människors förutsättningar att leva, bo och verka handlar om framtiden där vi på landsbygd ska ha likvärdiga förutsättningar som andra i landet. Trygghet, rättvisa, lika vård och likvärdiga förutsättningar för det som gäller det offentliga.

Vi har lagt en mängd förlag om skattebaser, som att en del av vinster som skapas på vattenkraft ska gå tillbaka till där de skapas, men där har vi inte fått med oss andra partier. Nu hoppas jag att det här förslaget ska vara lättare att förhandla fram med regeringen så att det blir mer rättvist. Förslaget.

Vi måste jobba på och göra mer för att få landet mer rättvist och det här är ett steg framåt.

En kommentar

  1. CA Otterhall

    Hej Maria. Bra jobbat och det du delger oss via din blogg är kanon. Fortsätt att stå på dig för glesbygdens överlevnad. Men det är inte bara vattenkraftspengar vi behöver. Vindkraftsetableringar borde rimligtvis ge berörda kommuner en ordentlig slant! Skogsbolagen och de utsocknes skogsägarna lämnar inte en krona till kommunen. Gruvorna? Vi skövlas men utifrån dagens utjämningssystem anses vi som bidragstagare!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.