Klimatmärkning och laddstolpar och sånt….

Carina Sundbom min kompis från Skellefteå var uppe och pläderade för klimatmärkning av mat. Så att man enkelt kan välja klimatsmart mat i affären. Klokt, det blev också Centerstämmans beslut i frågan. Ett annat beslut jag gillade var att staten ska ta ansvar för laddstolpar. I Vilhelmina tog bostadsbolaget Vibo, förra veckan beslut om att installera efter behov. Ett ansvar som staten borde ta och inte små bostadsbolag. Några fler av Centerpartiets beslut på klimat- och miljöområdet:

• Sverige ska vara nettoproducent av förnybara drivmedel och världsledande i användning av dessa. Vi vill fasa ut fossila bränslen i transportsektorn till 2030, med vissa undantag. 2040 ska all flygtrafik i Sverige ske fossilfritt.
• Staten bör ta ett större ansvar att, genom upphandling, bygga ut infrastrukturen för fossilfri laddning och tankning i hela landet.
• Statliga exportåtgärder som exportstrategin och exportkrediter ska fokusera särskilt på grön teknik och grön omställning i linje med Parisavtalet.

• Förbättra EU:s utsläppshandelssystem, genom att skärpa taket för hur många utsläppsrätter som delas ut varje år, successivt minska överskottet på utsläppsrätter, införa ett prisgolv, utvidga systemet till fler sektorer samt ta bort möjligheten för EU:s medlemsländer att kompensera utsläppande företag för indirekta kostnader.
• Stärka incitamenten för minusutsläpp.

• Sveriges elsystem ska bli helt förnybart, robust och flexibelt.

• Ett nytt mål om halverade tider för miljötillståndsprocesser ska införas.
• Livsmedel ska också omfattas av en obligatorisk klimatmärkning som på ett enkelt sätt visar produktens klimatavtryck.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.