Landsbygdskommuners ekonomi stärks

Någonting som jag retat mig på är att man som politiker ska fylla i blanketter så fort man varit på ett möte. Som i region Västerbotten. Alla ska fylla i samma blå blankett med en massa uppgifter på när man varit på regionfullmäktige tex. Hur många timmar går det sen åt för de som ska knappa in uppgifterna i nåt system? Det borde ju vara digitalt och anmälas så fort man varit närvarande på ett möte. Inget företag med många anställda skulle ha ett o digitalt system men det har både kommuner och regioner. Resurskrävande och omodernt. Så jag gillar Centerpartiets beslut att all offentlig verksamhet bör digitaliseras mer, såväl myndigheter som välfärdsverksamheter.

Ett annat beslut jag tyckte var bra handlade om att kommunernas och regionernas ekonomin stärks. Högre, och mer generella, statsbidrag krävs samt att särskilt stimulera ekonomisk utveckling i landsbygdskommuner.

Här kommer alla andra beslut som togs på stämman på ekonomiområdet:
• Ett yrkeshögskolelyft tillsammans med en höjd gräns för studiestöd, från 47 år till 60 år. Större drivkrafter för företag att satsa på personalens kompetensutveckling måste skapas.
• Turordningsreglerna ska vara lika för alla och baserade på kompetens. En bättre proportionalitet behöver nås i för fackförbunds möjligheter att vidta stridsåtgärder mot mindre företag.
• Försäkringskassan ska ha ett mål för återgång till arbete, istället för dagens mål om att få ner antalet dagar som utbetalas ur sjukförsäkringen.
• Ett intensivår, med fler timmar av svenskundervisning: arbete, praktik och samhällsorientering. Nyanlända bör kvalificera sig in i trygghetssystemen genom arbete.
• Lönegapet mellan kvinnor och mänska slutas och offentliga arbetsgivare visar ledarskap i det arbetet.
• Trygghetssystemen bör anpassas bättre till företagare. Upphandlingsregler behöver i större grad göra det möjligt för småföretag att delta.
• Regler ska bibehållas endast när de går att motivera utifrån att de fortsatt fyller en funktion. Arbetskraftsinvandring ska bejakas och inte omgärdas med onödiga administrativa bördor.
• En skattereform som ska öka sysselsättningen och antalet arbetade timmar, stärka Sveriges konkurrenskraft, öka möjligheterna att nå klimat- och miljömålen, förbättra bostadsmarknadens funktionssätt, säkra välfärdens långsiktiga finansiering och minska klyvningen mellan människor och platser.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.