Distansteknik kan vara lösa lärarbristen i små kommuner

På Centerpartiet stämma var debatten het när det handlade om små skolor på landsbygden. Många var uppe i talarstolen och yrkade bifall på det Madelaine Jakobsson från Nordmaling yrkat, att ge små skolor möjlighet att använda distansteknik fullt ut.
Ett mycket viktigt beslut då vi har många små skolor där man idag har krav på behöriga lärare för att sätta betyg. Där måste vi kunna använda kompetenser digitalt så att alla barn får en likvärdig utbildning och använda kompetenser rätt. Istället för att sitta halva arbetsdagen i bil mellan skolor kan man nyttja tiden effektivt digitalt.

Andra förslag inom skolområdet var:
• Kunskapsfokus i läroplanen ökar.
• En centralt samordnad granskning av läromedel införs.
• Skärpt straff för hot och våld mot rektorer och lärare.
• Rätten till antalet timmar i förskolan ökar på sikt för barn med föräldrar i utanförskap.
• Ett nationellt riktmärke om antal barn per utbildad personal införs.
• Brister i undervisningskvalitet ska följas upp med åtgärder. Förbättras inte skolor ska de kunna tas över eller läggas ned.
• Skolpengen ses över i syfte att säkra lika villkor för alla huvudmän.
• Innehållet i lärarutbildningen moderniseras genom att öka utrymmet för ämnesdidaktik, metodik och kognitionsvetenskap.
• Forskningsanslagen till praktiknära forskning för lärare ska öka, och möjligheterna för yrkesverksamma lärare att på deltid bedriva praktiknära forskning förbättras.
• Modellen med undervisande assistenter ska utvecklas och spridas till fler kommuner, med bättre stödmaterial till obehöriga lärare

2 kommentarer

  1. Olle

    Jag tycker det är att ge upp att skolor sköts på distans när inte ens ordning och reda kan hållas idag i klasserna.

    • Maria Kristoffersson (inläggsförfattare)

      Det ska naturligtvis finnas lärare i klassrummet även om man har en annan lärare per teknik. tex en språklärare i franska eller spanska som sitter någon annanstans

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.